Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 4

          Однак оздоровлення енергетичного комплексу країни потребує великих капіталовкладень. За попередньою оцінкою, оприлюдненої відділенням проблем енергетики Національної Академії Наук України, для цього необхідно 50 млрд. дол. Це великі кошти. Але енергетики України переконані, що модернізацію потрібно проводити за власний рахунок, бо сподівання на отримання зовнішньої допомоги, як показує досвід, марні. А якщо вона все ж подається, то тільки як технічний кредит на оплату застарілих технологій закордонного розроблення. Досить красномовно про це свідчить зазначений проект “Реабілітація і розштрення централізованого теплозабезпечення м.Києва”. Адже його реалізація не тільки прив¢язує теплозабезпечення міста до закордонного виробника, а й призведе до значного зростання витрат паливних ресурсів (природного газу).

          Аналогічна ситуація виникає і з реалізацією інвестиційного проекту будівництва Броварської ТЕЦ.

          Разом з тим слід також відзначити, що розуміння небезпечності ситуації в енергетичному комплексі країни у вищих ешелонах влади є і деякі заходи для її поліпшення вживаються.

          Для накопичення коштів, необхідних для капіталовкладення в енергетику, було запропоновано ввести в тариф спеціальну статтю витрат і акумулювати кошти у фонді модернізації та розвитку електроенергетики за умови дотримання мети витрат. Нажаль, фонди, що існували досі, не виправдали сподівань, кошти, які до них надходили, розтринькувалися і розпрошувалися.

          Тому для цього необхідно в найкоротші терміни створити технічну базу з новітніх технологій, які б забезпечували високу термодинамічну ефективність, високу екологічну чистоту і потребували порівняно невеликих капітальних витрат.

1.  РОЗВИТОК М Е Р Е Ж І  110 кВ

 ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ “  МР  “

1.1.Загальна характеристика промислового району

1.1.1.Територія і клімат

Промисловий район знаходиться у східній частині України. Район є одним з великих транспортних вузлів, в якому перетинаються залізничні, повітряні та автомобілеві шляхи сполучення. Територія району складає близько 31,4 тис.км2. Для району характерні переважно рівнинні території з невеликими висотами. Поширені також усуви, карстові явища, розвіювання пещаних відкладень, особливо на річкових терасах. Клімат перехідний від помірно-континентального до середньоконтинентального. На мікроклімат мають вплив річки, дещо підвищуючі вологість повітря у весняно-осіннй період.Пересічна температура повітря: січня близько - 2...- 7,5 0С, липня + 17,5...+22 0С. У середньому за рік випадає 500-600 мм опадів. По голольодові та вітру територія відноситься до II району.

1.1.2. Населення. Житлова площа

Населення району становить близько 1194,8 тисяч чоловік. Значна частина житлового фонду припадає на індивідуальне будівництво. Діючий житловий фонд розташований у багатоповерхових будинках ( 5-ть поверхів та вище), більшість яких знаходиться у місцях нового житлового будівництва.

1.1.3.  Енергетика

Електропостачання промислового району “МР“ здійснюється від районної підстанції 330/110 кВ та забезпечується двома ПЛ 330 кВ від енергосистеми. Споживачі отримують електропостачання від живлячої мережі 110 кВ через понижуючі ПС 110/10 кВ. На території промислового району знаходиться п¢ять підстанцій 110/10 кВ (ПС 1¸ПС 5). Проект передбачає спорудження нової підстанції ПС 6. План-схема існуючій мережі приведена на малюнку 1.1.

Потужність енергосистеми та ПС 330 кВ забезпечують покриття навантаження  промислового району. Напруга на шинах 110 кВ ПС 330/110 кВ у режимі максимальних навантажень складає 116,0 кВ, а у режимі найменьших – 110кВ. Розрахункова потужність короткого замикання на шинах 110кВ ПС 330/110 кВ складає Sкз = 3700 МВА.

Електричні навантаження на розрахунковий період у режимі найбільших навантажень наведені в таблиці 1.1.  Число годин максимального навантаження  Тнб = 4000 г. Коефіцієнт співпадання максимумів потужності підстанції по активній та реактивній потужності Кррм = Карм = 0,95.