Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 17

          Потокорозподіл та рівні напруги у післяаварійному режимі для найбільших навантажень наведені на малюнку 1.7.

          Розрахунок регулювання напруги для режиму найменших навантажень виконується аналогічно як і у режимі найбільших навантажень та розрахунки наведені  у вигляді таблиці 1.16.


Малюнок 1.7. Схема заміщення мережі та потокорозподіл для післяаварийного режиму.


Таблиця 1.16. Регулювання напруги. Рівні напруги на шинах підстанції у режимі літнього мінімуму.

№ п/п

1

Розрахункова величина

Од.

вим.

Позн

Підстанція

1

2

3

4

5

6

1

Напруга на стороні ВН підстанції

кВ

Un

108,66

107,53

107,46

108,37

109,79

109,88

2

Втрати напруги у трансформаторах

кВ

DUт

0,42

1,25

0,64

0,37

0,93

-0,58

3

Напруга на стороні НН трансформаторах, яка приведена к стороні ВН

кВ

U¢

108,24

106,28

106,82

108

108,86

110,46

4

Номінальна напруга обмотки на стороні НН трансформаторів

кВ

U2нт

11

11

10,5

11

10,5

11

5

Бажана напруга на шинах НН підстанції

кВ

U2баж

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

6

Розрахункова напруга регулюючого відгалуження трансформатору

кВ

U1баж

113,39

111,34

106,82

113,14

108,86

115,72

7

Стандартна напруга регулюючого відгалуження

кВ

U

112,9

110,9

104,8

112,9

108,8

112,9

8

Ступень регулювання

n

-1

-2

-5

-1

-3

-1

9

Дійсний коефіцієнт трансформації

Кт

10,26

10,08

9,98

10,26

10,36

10,26

10

Напруга на стороні НН підстанції

кВ

U

10,54

10,54

10,70

10,52

10,50

10,76

11

Відхилення напруги

%

Vвідх

5,4

5,4

7,0

5,2

5,0

7,6

Потокорозподіл та рівні напруги для режиму найменших навантажень наведені на малюнку 1.8.

               Робимо оцінку достатності регульованого діапазону трансформатору шляхом порівняння отриманих у розрахунках значень напруги на стороні НН підстанції U з бажаним для цього режиму напруги U2баж.

          Якщо U ³ U2баж (у післяаварійному режимі значення U2баж можна прийняти рівним 10кВ), то регулюючий діапазон достатен для забезпечення бажаного рівня напруги на шинах НН у даному режимі.

          Так як у енергосистемі повинен бути резерв реактивної потужності, то потужність живлення реактивної потужності повинна бути більш спожитої.

          Будемо вважати, що установлена потужність генераторів енергосистеми достатня для покриття потреб проектуючого району в активній потужності знаходимо å Р| г  за формулою:

                        n                  n                      m

å Р| г  =  Крм * å Рni +  å DРті +  å DРлj,                            (1.39)

                                   i=1              i=1                   j=1

де приймаємо: Рni , DРті  із табл. 1.8;

лj із распечатки   å( Рн – Рк).

å Р| г  = 0,95*94,8+0,521+2,49 = 93,07 (МВт)

          Далі знаходимо за формулою (1.5)

åQ| г = å Р| г  * tgjг

åQ| г = 93,07 * 0,56 = 52,12

          Визначаємо потужність компенсуючих пристрої за формулою (1.4):

                               n                                     n                      n                      m                                              m