Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 10

          По результатам розрахунків вибираємо другий варіант, як найбільш оптимальний.

          1.5. Вибір та перевірка потужності трансформаторів на понижуючих підстанціях

Номінальну потужність трансформаторів вибираємо з обліком наступних умов:

          у нормальному режимі повинно бути забезпечено живлення навантаження споживачів, приєднаних до трансформатору зі сторони НН, тобто

                                          (1.19)

при виході одного трансформатору підстанції, трансформатор що залишився у роботі повинен забезпечити живлення споживачів I та II категорії підстанції, з обліком допущення перевантаження на 40% зверху номінальної потужності.

При відсутності можливості заміни на протязі доби ушкодженого трансформатору, номінальну потужність трансформаторів вибирають за формулою [3, с. 280, 284]

                                           (1.20)

Завантаження трансформаторів у нормальному та у після аварійному режимах визначаємо за формулами:

                             (1.21)

                                 (1.22)

Відомості о трансформаторах вносимо у таблицю 1.6.

Таблиця 1.6 Вибір трансформаторів

№ п/п

Розрахункова

Величина

Один.

вимір.

Позн.

Підстанція

ПС1

ПС2

ПС3

ПС4

ПС5

ПС6

1

Номінальна напруга підстанції

кВ

Uном

110

110

110

110

110

110

2

Номінальне повне навантаження на стороні НН підстанції

МВА

Sni

11,38

19,86

24,54

10,25

25,56

8,68

3

Номінальна потужність трансформаторів по ГОСТ

МВА

Sт ном

10

16

25

10

25

6,3

4

Тип трансформатору

-

-

ТДН – 10000/110

ТДН – 16000/110

ТРДН – 25000/110

ТДН – 10000/110

ТРДН – 25000/110

ТМН – 6300/110

5

Кількість трансформаторів

шт.

n

2

2

2

2

2

2

6

Завантаження трансформаторів у нормальному режимі

Кн

-

0,57

0,61

0,49

0,51

0,51

0,69

7

Завантаження трансформаторів у після аварійному режимі

КА

-

1,14

1,23

0,98

1,02

1,02

1,38

1.6.  Уточнений розрахунок основних режимів мережі 110 кВ

Визначаємо параметри ліній.

Параметри rл та Хл ліній були визначені та занесені у таблицю 1.2.

Реактивна потужність, генеруючи лінією, може бути розрахована за формулою Мвар

Qc = nл * q0 * l,                                    (1.23)

де nл – число паралельних ланцюгів лінії;

    q0  - зарядна потужність, Мвар/км;

     l – протяжність лінії, км.

Параметри лінії заносимо в таблицю 1.7.

Таблиця 1.7. Параметри ліній