Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 25

          Двохрівнева АСКОЕ забезпечує визначення та ввід значень параметрів експлутаційних режимів вручну, а також за допомогою персонального комп¢ютера. Інформація, накопичена системою за задані проміжки часу, відображає на екрані дісплею, може виводитися на друкарський пристрій та на карти даних. Кількість використаних лічильників системи з інпульсним або цифровим вивідом вимірюючої інформації, а також кількість використаних кодерів не обмежується та визначається умовами оптимального розміщення компонентів системи та потребам користувача. Уся апаратура виробляється серійно на заводі фірми Siemens в місті Цузі у Швейцарії. Лічильники та система комерційного обліку енергоспоживання внесені в державний реєстр України.

          2.2. Розробка мікропроцесорної системи обліку споживання електроенергії

          2.2.1. Вибір структури інформаційно-вимірювального каналу

          Рішення задачі оперативного обліку кількості спожитої електроенергії вимогає оцінки як поточних значень, так і інтегральних показників. Тому потрібно обрати  наступну структурну схему інформаційно-вимірювального каналу:

Давач

 

Фільтр

низьких  частот (НЧ)

 

АЦП

 

Мікропроцессор

 

Пристрій індикації

 
 


         

          Малюнок 2.2

          Давач потужності генерує сигнал пропорційний величині спожитої електроенергії. Фільтр низьких частот відсіює високоточні перешкоди та наводки. З метою вибору параметрів фільтру необхідно провести дискретний гармонічний аналіз, який дозволить оцінити полосу пропускання фільтра. Сигнал після фільтра НЧ перетвориться у з допомогою АЦП та надійде у процесор. Процесор виконує обробку даних, які надійшли, та керує індексацієй результатів.

2.2.2. Дискретний гармонічний аналіз сигналу, який знімається з датчика потужності

          Вихідною інформацією є сигнал, який поступає з датчика потужності. Вихідні дані представлені у вигляді таблиці 2.1.

          Таблиця 2.1. Літній мінімум навантажень (потужність Р, ВА)

Час

t, г

Доба

1

2

3

4

5

6

7

0

9014,895

8552,7

10831,92

8136,128

9345

8827,448

10966,31

1

8630,526

6904,2

9498,798

7802,784

8514,66

7078,4

9658,74

2

7150,5

7805

6730,5

7594,969

7590,319

7859,345

6755,14

3

6761,1

6007,5

7457,184

7191,04

7063,232

6139,1

7662,952

4

6266,4

6897,5

6400,508

6859,755

7188,16

7128,45

6523,886

5

7443,48

6690

7774,55

7152,64

7545,96

6771

7964,425

6

12437,52

13200,4

11242,89

11490,12

12092,08

13364,57

11631,44

7

13140,28

11310,2

12196,24

12055,68

12033,27

11319

12539,48

8

12305

11770

12783,6

11784,96

12265,84

11877

12761,27

9

12985,07

12522,2

13460,45

12378,56

13525,82

12539,48

13638,18

10

11660

9439,4

10829

9847,488

9360,144

9595,266

10711,31

11

10716,3

10372,9

11655,23

10124,14

9933,3

10366,4

9913,085

12

11041,45

9666,66

9938,565

10670,99

9647,654

10008,13

10059,05

13

10396,4

8752

9787,199

10348,83

11144,52

9156,975

11399,33

14

9156

10076

8869,5

9507,888

9954,404

10287,75

10183,4

15

9712,35

10199

9396,36

8871,99

9964,792

10598,22

10092,34

16

12633,8

11086,4

11835,45

11589,25

11704

11258,1

12048,06

17

14980,43

13230

14113,55

14097,08

13499,85

13123,55

13558,5

18

13840,19

14379,6

14706,23

15242,4

15532,6

14556,84

15553

19

20371,26

17520,66

18714,92

18460,88

17615,95

18032,78

18920,84

20

26790,4

23054,7

25191,54

22905,38

25387,2

23280,75

25360,19

21

24882,04

20780,1

22525

22304,45

25428,97

21253,74

22246,05

22

16597,11

13671

15587,73

19082,55

17642,1

13958,37

15892,58

23

13154,65

11501

12496,68

12623,55

13502,36

11834,2

12783,42