Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 41

№ п/п

Статті витрат

Зміст статті

Сума витрат, тис. грн.

Структура, %

Примітка

1

Утримання управлінського персоналу Руп

Річний фонд оплати праці з нарахуванням на соціальні заходи управлінських працівників

43,7

87,9

табл. 4.4

стр. 8,

гр. 11,

форм 4.16

2

Амортизаційні відрахування АОгзд

Сума АОгзд на відновлення будинків і капітальний ремонт

2,47

4,9

форм. 4.17

3

Утримання і поточний ремонт будинків Рсод

Вартість матеріалів і фонд оплати праці з нарахуваннями

2,85

5,7

форм. 4.18

4

Охорона праці Рот

Влаштування та утримання об'єктів з охорони праці, спецодяг

0,49

0,9

форм. 4.19

5

Інші витрати Рпр

Випробування, раціоналізація та ін.

0,2

0,6

форм. 4.20

6

Усього Ру

49,71

100

Витрати на охорону праці (Рот) можна визначити в розмірі (b) 0.5¸1% від суми попередніх витрат.

Рот=(Руп+АОгздсод)b                                           (4.19)

Рот= (43,7+2,47+2,85)´0,01=0,49 тис.грн.

Інші витрати (Рпр) містить у собі оплату відряджень, послуг зв'язку та ін. Визначимо відсоток відрахувань bін=0.3¸0.5%.

Рпр=(Руп+АОгздсод+Рот)´bін                                (4.20)

Рпр=(43,+2,47+2,85+0,49)´0,004=0,2 тис.грн.

Використовуючи формулу (4.2) знаходимо експлуатаційно-ремонтні витрати ЭЗг. Розрахунок приведений у табл. 4.7.

Вартість втрат електроенергії (Згпот) залежить від втрат потужності в мережі в режимі найбільших навантажень. Потужність споживачів на стороні НН підстанцій складає Рнбнагр= 94,8 МВт. Із шин 110 кВ джерела живлення споживається Рнбш=95,32 МВт. Сумарні втрати потужності в мережі складають

нбSнбш–Рнбнагр=95,32-94,8=0,52 МВт

Річні втрати електроенергії в мережі знаходимо по формулі (1.12)

Dwг=DРнбS´t=0,52´2405,3=1250,8 МВт´г

Вартість втрат по формулі (1.10)

Згпот=Dwг´Сэ=1250,8´0,03=37,5 тис.грн.

Повні річні витрати, розраховані по формулі (4.1), складуть:

Згпол=839,944+37,5=877,444тис.грн.

Таблиця 4.7. Розрахунок річних витрат на експлуатаційно-ремонтне обслуговування мережі

 % п/п

Статті витрат

Умовні позначки

Сума витрат, тис. грн.

Структура витрат, %

Примітки

1

Фонд оплати праці експл.-рем. персоналу– усього

ФОТгэк

79,664

9,48

У т.ч. 1.1 Фонд основної зарплати

ФЗПгосн

32,4

3,86

табл. 4.4, гр. 5, стор. 4

1.2. Фонд додаткової зарплати

ФЗПгдоп

34,054

4,05

табл. 4.4, гр. 9, стор. 4

1.3. Оплата усіх видів відпусток

ФЗПготп

13,21

1,57

табл. 4.4, гр.10, стор.4

2

Відрахування на соціальні заходи– усього

Осм

41,8

4,98

37,5%

у т.ч. 2.1. Пенсійний фонд

Офп

35,67

4,25

32,0%

2.2. Соціальне страхування

Офс

4,46

0,53

4,0%

2.3. Фонд зайнятості

Офз

1,67

0,2

1,5%

3

Амортизаційні відрахування на відновлення

Агов

271,628

32,34

табл. 4.5

Гр. 4

“разом”

4

Амортизаційні відрахування на капітальний ремонт і модернізацію

Агокр

125,432

14,93

табл. 4.5

гр. 6

“разом”

5

Основні і допоміжні матеріали на усі види ремонтів і зміст устаткування

М

225,22

26,81

табл. 4.5

гр. 8

“разом”

6

Транспортно-заготівельні витрати

ТЗР

18,02

2,15

форм 4.14

7

Електроенергія й інші витрати на власні нестатки

Рсн

28,47

3,39

форм 4.15

8

Управлінські витрати

Ру

49,71

5,92

9

Разом

ЭЗг

839,944

100