Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 24

 На основі прогнозу формується команда на відключення споживачів - регуляторів. Все це забезпечує взаємовигідні технічні та економічні умови для постачальників та споживачів електроенергії. Система формує рекомендації по регулюванню графіка навантаження: перенесення робочих змін, виведення енергоємкістного обладнення з пікових зон в інші зони суток, зміщення  між операційних інтервалів завантаження обладнення в пікову зону, виключення роботи обладнення з неповним навантаженням  у нічний пиріод і т.д.

          Для збору даних застосовуються кодери, дозволяючі зчитувати дані про електроспоживання з лічильників за імпульсом та по інтерфейсу RS 485 в цифровому вигляді для локальної обробки і подальшої передачі на диспетчерський пункт. При різноманітних операціях або недоліках в роботі системи ведеться безпреривний протокол, для чого використовується пам¢ять повідомлень.

          Передача інформації на комп¢ютер підприємства або заводу управління з програмним забезпеченням С 300 (див.малюнок 2.1) можливо по радіоканалу (управаджено на Полтавському ГОК), по окремих кабельних лініях зв¢язку (на Миколаєвському корабельнобудівному заводі ім. 61 комунара), по дротах ЛЕП, а також по радіоканалу стандарт GSM.

          Зміни параметрів обладнення можуть виконуватися як на заводі (у сертифіційній лабораторії), так і по місцю його установки. Якщо не передбачена інша процедура, змінення параметрів лічильника за місцем установки  звичайно проводиться в режимі установки за допомогою ручного терміналу або переносного комп¢ютера. При цьому в лічильник через оптичний інтерфейс завантажується стандартний файл параметрів. Використовуючи тойже ручний терминал або переносний комп¢ютер і відповідне програмне забезпечення для параметрирування, можно прочитати файл параметрів, вже встановленний в лічильник, і змінивши його, завантажити в лічильник знову.

          На найбільш високому рівні пропонується використовувати систему С 2000 (НЕК “Укренерго”), куди поступає інформація з систем нижнього рівня (С 300), а також від окремих лічильників. Обленерго проводить збір даних про енергоспоживання підприємств, використовуючи базу даних програмного забезпечення С 300 (малюнок 2.1.)

          Сучасна система комерційного телеобліку С 2000 призначена для організації дистанційного обліку одного або декількох видів енергоресурсів в масштабах держави. С 2000 представляє собою інформаційно – вимірювальну систему, призначену для безпреривного багатоканального накоплення і реєстрації вимірювальних та сигнальних даних, поступаючих з виходу засобів обліку енергоресурсів, оснащених цифровою системою передачі фактичних показань лічильників (STOM).

          Система С 2000 здійснює безпреривну обробку, перетворення та адресну передачу отриманних результатів з використанням пристроїв збору даних (кодерів) та апаратно-програмного комплексу на базі 64-розрядного персонального комп¢ютера з метою получення точних та своєчасних даних про витрати та баланс енергії, сировинних та енергетичних ресурсів, комутаційне обладнання системи С 2000 забезпечує достовірну передачу вимірювальноі інформації по виділенних чи комутуючих каналах зв¢язку та синхронізацію систтеми по зовнішньому сигналу точного часу GPS.

          Корекція та синхронізація руху вбудованного годинника елементів системи на підстанціях виконується автоматично при кожному сеансі зв¢язку чи в ручному режимі по виклику оператора. Система дозволяє здійснювати автоматичне виконання усіх операцій (збір, обробку та передачу даних) по заданому алгоритму при належній одночасній роботі оператора в ручному режимі, паралельний збір даних по 8-ми та більше лініям зв¢язку. АСКОЕ дозволяє контролювати надійність електрозабезпечення, фіксуючи відключенні та перериви подачи енергії та застосовуються в мережах високої, середньої та низької напруги, для контролю внутрішніх та міждержавних перетоків.