Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 31

Вихід запуску АЦП з¢єднаний з портом Р1 МК51, з нього буде подаватися сигнал запуску (логічна “1”). Після обробки аналогової інформації АЦП видасть сигнал (логічна “0”) на вихід “Готовності даних”. Цей вихід з¢єднаний з портом Р1 МК51 видасть сигнал (логічна “0”) на вихід дозвіл зчитування АЦП та одночасно дасть дозвіл через логічний елемент “НЕ” (так як необхідна логічна “1”) на запис інформації у регістрі. Через цифрові виходи 1-8 АЦП інформація записується у перший регістр, а через виходи 9, 10 АЦП інформація записується у другий регістр. На виході з регістрів з¢являється записана в них інформація. З першого регістру інформація поступає в порт Р0 МК51, а з другого регістру – в порт Р1 МК51.

На протязі 1 секунди мікропроцесор записує дані, що надходять з АЦП у внутрішню пам¢ять.

Управління роботи всього блоку спряження АЦП з мікропроцесором буде відбуватися за допомогою програми, яка записана у внутрішню пам¢ять МК51.

2.3. Висновки

При виборі споживачів – регуляторів необхідно враховувати технологічні задачи, які забезпечують безпреривне функціювання технологічного процесу на час переведення споживачів – регуляторів у режим позалікового енергоспоживання. Оскільки запит на потужність знизиться у зоні пікового та напівпікового навантаження, то реально створюється резерв  генеруючих потужностей, які можливо використовувати як маневрову потужність, що дозволить відмінити обмеження на електроспоживання та скоротити відключення споживачів.

Двохрівнева АСКОЕ дозволяє знизити імовірність виникнення аварійних ситуацій обмеженням попиту на потужність у зоні пікового та напівпікового навантаження та створенням маневрових генеруючих потужностей.

Двохрівнева АСКОЕ дозволяє отримати вірну  та достовірну вимірювальну інформацію для управління електроенергетикой у реальному часі, здійснює комерційні розрахунки за електроенергію за сучасними тарифними системами, підвищує енергоефективність управління електроенергетикой.

Двохрівнева АСКОЕ дає можливість створювати реальні баланси електроенергії та потужності для оцінки поточних режимів енергоспоживання, короткострокового та довгострокового прогнозування, оформлення економічних та фінансових документів.

3. О Х О Р О Н А   П Р А Ц І

3.1. Завдання у галузі охорони праці

Закон України “Про охорону праці” прийнятий Верховною Радою України 14 жовтня 1992 р. і вступив у дію 24 жовтня того ж року. Він визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров¢я у процесі трудової діяльності, регулює, за участю відповідних державних органів, відносини між власником підприємства, установи  та організації або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,  встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Державний комітет України з нагляду за охороною праці, створений при Кабінеті Міністрів, має повноваження здійснювати на території України державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, координувати роботу міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, об¢єднань підприємсв у галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Закон України “Про охорону праці” поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності. Він розповсюджується  також на іноземних громадян та осіб без громадянства, які працюють на території України.

Закон України “Про охорону праці” складається із 49 статей, об¢єднаних у 8 розділів. У цих розділах розглядаються питання пов¢язані з регулюванням планування та організації охорони праці; містяться норми й правила з техніки безпеки та виробничої санітарії; встанавлюються різні види компенсацій на роботах з шкідливими та важкими умовами праці (Наказ Міністерства охорони здоров¢я України від 31.03.1994 р., № 46); визначається порядок охорони праці жінок, підлітків та осіб з пониженою працездатністю (інвалідів) (Перелік важних робіт і робіт з  небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок: Затверджено наказом Міністерства охорони здоров¢я України від 29.10.1993 р., № 256); встанавлюються різні види відповідальності за порушення цього законодавства.