Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 11

п/п

Розрахункова величина

Од.

ви

мір.

Позн.

Лінія

1-2

2-3

3-4

4-(7)

(7)-1

(7)-5

(7)-6

1

Протяжність лінії

км

L

38,7

21,6

31,32

41,04

32,4

23,76

44

2

Кількість ланцюгів та переріз проводу

мм2

n*F

120

70

120

120

120

2*120

2*70

3

Питомий активний опір проводу

Ом/км

r0

0,249

0,429

0,249

0,249

0,249

0,249

0,429

4

Питомий індуктивний опір фази лінії

Ом/км

X0

0,427

0,444

0,427

0,427

0,427

0,427

0,444

5

Зарядна потужність

Мвар/км

q0

0,036

0,034

0,036

0,036

0,036

0,036

0,034

6

Активний опір лінії

Ом

rл

9,64

9,27

7,79

10,22

8,07

5,92

18,88

7

Індуктивний опір лінії

Ом

Хл

16,52

9,59

13,37

17,52

13,83

10,14

19,54

8

Реактивна потужність, генеруючи лінією

Мвар

Qc

1,39

0,73

1,13

1,48

1,17

1,71

2,99

          Знаходимо опір та втрати потужності у трансформаторах, потужності навантажень підстанцій на стороні ВН та розрахункові навантаження підстанції.

Для цього виписуємо із [2, с. 239, 242] або [3, с. 280, 284] наступні каталожні дані:

номінальні напруги обмоток на стороні ВН та НН трансформаторів, кВ (U1 ном, U2 ном); втрати активної потужності холостого ходу та короткого замикання, МВт (DРх, DРк); струм короткого замикання (Iх %); напруга короткого замикання (Uк %), активний та реактивний опір обмоток трансформаторів, Ом ( rт, Xт), втрати реактивної потужності у магнитопроводах трансформаторів, Мвар (DQх).

Далі знаходимо у трансформаторах [1, с. 66]:

- втрати активної потужності у магнитопроводах, Мвт

ст = n * DРх;                                              (1.24)

- втрати активної потужності у обмотках, МВт

                                     (1.25)

- сумарні втрати активної потужності, МВт

т = DРст + DРм;                                          (1.26)

-  втрати реактивної потужності у магнитопроводах, Мвар

DQст = n *DQх ;                                             (1.27)

-  втрати реактивної потужності у обмотках, Мвар

                                  (1.28)

-  сумарні втрати реактивної потужності, Мвар

DQт = DQст + DQм.                                                             (1.29)

Визначаємо:

-  розрахункове активне навантаження підстанції, МВт

Pрозр.i = Pni  + DPтi;                                         (1.30)

-  реактивне навантаження підстанції, Мвар

ni = Qni + DQ тi ;                                         (1.31)

-  розрахункове реактивне навантаження підстанції, Мвар

                                    (1.32)

де - реактивна потужність, генеруючи лініями, яка віднесена до шин ВН i-тої підстанції.

Розрахунки показані у вигляді таблиці 1.8.

Таблиця 1.8. Втрати потужності у трансформаторах. Розрахункова потужність навантаження підстанції на стороні ВН