Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 30

Дишифратори знаходять різноманітне пристосування в обчислювальної та інфармоційної вимірювальної техніці. Одне з них управління індикаторами, які відображають знакову інформацію на малюнку 2.10, а представлена схема рахунку та відображення числа імпульсів. Зона складається з: двійкового лічильника СТ2, який представляє число, яке надійшло на його вхід імпульсів у двійковому коді; дешифратору ДС, яким управляють транзисторні ключи на транзисторах Т1 – Т7, семисегментного світодіодного індекатора Д1 – Д2. Умовне позначення сегментів семисегментного індекатора показано на малюнку 2.10, б.

Малюнок 2.17. Схема рахунку та відображення числа імпульсів (а) та позначення сегментів семисегментного індекатора (б).

Таблиця 2.5 ілюструє порядок функціювання двійково-десятичного семисегментного дишефратора.

Таблиця 2.5.

Цифра

Двійково-десятичний код

Семисегментний вихід

23

22

21

20

а

b

c

d

t

f

G

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

По таблиці кодов для кожного сегмента складаємо функцію

      _  _  _   _      _  _      _      _  _                _      _          _           _      _ 

а = х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4  È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È

        _  _  _            _  _ 

È х1 х2 х3 х4  È х1 х2 х3 х4

       _  _  _   _      _  _  _          _  _      _        _  _              _      _  _       _

b = х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4  È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È

        _  _  _            _  _ 

È х1 х2 х3 х4  È х1 х2 х3 х4

      _   _  _  _      _  _  _           _  _                       _  _       _      _          _           _

с = хх2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4  È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È

     _                        _  _   _         _   _

 È х1 х2 х3 х4  È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4

      _  _   _  _      _  _       _      _  _               _       _          _          _           _  _  _

d = хх2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4  È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È

        _  _             

È х1 х2 х3 х4 

      _  _   _  _      _  _       _      _          _           _  _   _

e = хх2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4  È х1 х2 х3 х4

      _  _   _  _      _      _  _      _      _            _          _          _  _   _          _  _

f = хх2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4  È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È

      _  _       _      _  _               _      _  _       _       _          _          _          _   _  _

g = хх2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4  È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È х1 х2 х3 х4 È

        _  _        

È х1 х2 х3 х4 

 

Після перетворення маємо такі функції

      _  _        _          _

a = хх2  È х1 хÈ х3

      _       _  _

b = х1 È х2 х3

              _

c = х1 х2 х3 х4

      _      _      _  _

d = х4 È х1 È х2 х3

      _

e = х4

      _         _

f = х1 х2 Èх3

      _      _   _  _

g = х1 È х2 х3 х4

За функціями, які ми отримали синтезуємо перетворювач “код-код” (дешифратор).

2.2.9.Побудова схеми електричної принципової. Робота блоку.

З датчика сигнал буде подаватися на фільтр Н Ч 3-го порядку. Далі вихід фільтра з¢єднується з аналоговим входом АЦП.