Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 22

          Трансформатори 110 кВ встановлюємо відкритими. У приміщеннях ВРП  та релейного захисту передбачено кондиціювання повітря. При компоновці відкритого розподільного пристрою передбачена можливість переходу від простих до більш складних схем електричних з¢єднань. Ошиновка ВРП виконана сталєалюмінієвими проводами. Всі відгалудження від проводов та шин, а також приєднання їх до апаратних зажимів проізведені оприсуванням.

          Так як від підстанції 110 кВ живляться споживачі I, II категорії, то кабельні лотки від розподільного пристрою 10 кВ прокладені у окремих коровах. При пркладанні силових кабелів для споживачів передбачен організованний вихід їх по території підстанції у каналах до його зовнішнього обгородження. Для підвіски гибкої ошиновки приймаються скляні ізолятори.

          Для забезпечення можливості спостереження за рівнем масла у трансформаторах та тиску масла у вводах, у камерах силових трансформаторів передбачені оглядові майданчики.

          1.8.4.  Компоновка розподільного пристрою 10 кВ та конструктивна частина

Розподільний пристрій 10 кВ виконано у вигляді КРУ типа КУ-10, установлюється у закритому приміщенні. Закритий розподільний пристрій 10 кВ набрано із окремих шаф КРО з вбудованими в них електричними апаратами приладами вимірювання, релейного захисту, автоматики, сигналізації та управління.

          Розподільний пристрій 10 кВ виконано з нереактированими відхідними лініями. На стороні 10 кВ передбачена окрема робота трансформаторів.

          1.8.5. Опис релейного захисту

          Для відмикання ушкодженних дільниць електричної мережі застосовують релейний захист. До релейного захисту пред¢являються наступні вимоги:

-  надійність та постійна готовність до дії;

-  швидкодіючий (швидке відмикання ушкодженої дільниці);

-  селективність (відмикання місця пошкодження, найближчого до цього вимикача);

-  чутливість (здатний діяти при заданих щначеннях струму, напруги, потужності, частоти, часу).

Слід відмітитти, що деякі види пошкоджень, наприклад, однофазні короткі замикання на землю у мережах з ізольованною нейтраллю, безпосередньо не порушують роботу системи. В таких випадках допускається дія релейного захисту на сигнал.

Для виконання вишевказанних вимог використовуємо основні види релейного захисту:

-  максимальну стркмову відсічку;

-  мінімальну напругу;

-  направлену струмову на потужності;

-  діференціальну продольну та поперечну;

-  дістанційну, газову.

1.8.5.1. Захист трансформатору на підстанції

Основними видами пошкоджень у трансформаторах є:

- замикання між фазами у середину кожуху трансформатору та на зовнішні виводи обмоток;

-  замикання у обмотках між витками однієї фази (виткові замикання);

-  пошкодження магнитопроводу трансформаторів, які приводятть до появи містного нагріву та “пожежі сталі”.

У якості захисту від цих пошкоджень застосовується:

-  струмова відсічка;

-  діференціальний захист;

-  гозовий захист.

1.8.5.2. Захист зборних шин та ліній

До числа найбільш характерних причин, які викликають короткі замикання на шинах, слід віднести:

-  перекриття шиних ізоляторів та віводів вимикачів;

- пошкодження трансформаторів напруги на встановленних між шинами та вимикачів трансформаторів струму;

- поломка ізоляторів, роз¢єднувачів та повітряних вимикачів в часі операцій з ними;

- помилка обслуговування персоналу при перемиканнях у розподільних пристроях.

Для припинення короткого замикання на шинах застосовується діференціальний захист шин. Швидке відмикання короткого замикання на шинах поєднується автоматичним повторним відключенням (АПВ).

На лініях, що відходять від шин електростанції, за умовами стійкості застосовується діференціальні захисти. Вони забезпечують меттєве відмикання коротких замикань у будь якої точці ділянки, що захищається та володіє селективністю при короткому замиканні за межею лінії, що захищається (зовнішнє коротке замикання).