Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 21

          Трансфортматор ТФ3М-110Б-1-ХЛ1 выдповыдаэ умовам вибору.

          Таблиця 1.24.

Умови вибору

Розрахункові значення

Каталожні значення

Uс £  Uном, кВ

10

10

Iрозр £  Iном, А

509,2

1600

іу £ іназнс, кА

13,95

52

Вк £ І2т * tт, кА2

4,5

31,52*3=2977

Zн £ Zном, Ом

0,45

0,6

          Приймаємо трансформатор струму ТЛК-10-3-УЗ

          Таблиця 1.25. Вибір трансформатору струму на відхідних лініях.

Умови вибору

Розрахункові значення

Каталожні значення

Uс £  Uном, кВ

10

10

Iрозр £  Iном, А

173,2

200

іу £ іназнс, кА

13,95

52

Вк £ І2т * tт, кА2

4,5

202*3=1200 кА2

Zн £ Zном, Ом

0,38

0,4 Ом

          На відхідних лініях встановлюємо трансформатори ТЛК-10-1-УЗ.

У якості трансформаторів напруги на стороні 110 кВ приймаємо трансформатори НКФ-110-58, на стороні 10 кВ – ЗНОЛ.0,6-10-УЗ.

          Ошиновку у розподільних пристроях 110 кВ виконуємо сталеалюминєвими проводами. По умовам корони переріз повинен бути не меньш 70 мм2, а його вибір здійснюється по тривалову допустимому струму.

          Максимальний струм на стороні 10 кВ підстанції, яка проектується складає 46,3 А. Для цього струму [табл.7.12,2] слід прийняти переріз 70 мм2 з допустимим струмом 265 А. Необхідно також перевірити прийнятий переріз по по термічної стійкості.

                                                   (1.50)

де  С = 91*10-3 (кА Öс / мм2).

Остаточно приймаємо переріз проводу 70 мм2.

Ошиновку закритих розподільних пристроїв (ЗРП) виконуємо жорсткими шинами. Вибір перерізу також проводиться по допустимому струму. Стркм у колі трансформатору на стороні 10 кВ складає 509,2 А, для цього струму приймаємо переріз однополосної прямокутної шини 100*8 мм, для якого Ідоп=1320 А.

Жорсткі шини необхідно перевірити на динамічну  стійкість к струмам КЗ та на можливість виникнення резонансних явищ. Резонанс шин при протікання струмів КЗ не виникає, якщо власна частота коливань шин буде меньш 30 або більш 200 Гц. Частота власних коливань для алюмінієвих шин визначається по формулі:

                                                                  (1.51)

 де L – довжина проліту між опорними ізоляторами, м; L = 1,5 м;

      J – момент інерції поперечного перерізу шини відносно осі,    перпендикулярної напрямку згину сили, см4;

    q – поперечний переріз шини, см2; q = 8 см2.

                                                                                                                                                           (1.52)

де  s = 0,8 см – товшина шини;

      h = 10 см – ширина шини.

          Розрахунок f0 показує, що власна частота коливань шин не попадає у зону резонансних явищ.

          Умовою мехинічної міцності шин є:

δ роз £ δ доп,                                                    (1.53)

          де δ роз  - розрахована механічна напруга у матеріалі шин, Мпа;

    δ доп, = 7,5 Мпа – допущення механічної напруги у матеріалі шин для алюміневого сплаву АД 31Т [6].

          Розрахована механічна напруга визначається по формулі:

d = Ö3 * 10-8 * (L/Q*W)*L2,                                   (1.54)

де W = (s * h2)/6 – момент опору шини;

     Q = 0,5 м – відстань між сусідніми фазами.

dроз. = Ö3 * 10-8 * (1,52 / 0,5 *(0,8 * 102 / 6)) * 13492 = 1,25 (Мпа) < 75 (Мпа)

          1.8.3. Компоновка розподільного пристрою 110 кВ та конструктивна частина

          Підстанція 110 кВ споруджена відкритою. Для опалення будинків підстанції передбачена установка електропічей (у кожному опаленому приміщенні) з автоматичним підтримавачем необхідного по температурі режиму роботи.