Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 32

Організаційно-технічні заходи й засоби по закликані забезпечити такий рівень організації праці на підприємстві й такі технічні (інженерні) рішення з охорони праці для всього технологічного процесу,  обладнання та інструментів, що виключали б вплив на робітників небезпечних виробничих факторів, а також знижували до допустимих нормативних значень вплив шкідливих виробничих факторів.

Небезпечним є виробничий фактор, вплив якого на робітника у певних умовах призводить до травми або іншого миттєвого погіршення здоров¢я (ГОСТ 12.0.002.-80. ССБТ – Державний стандарт Системи стандартів безпеки праці колишнього Союзу, що тимчасово використовується в Україні). Шкідливим виробничим фактором є такий фактор, вплив якого у певних умовах призводить до захворювання або зниження працездатності (ГОСТ 12.0.002 –80).

Норми й правила з техніки безпеки та виробничої санітарії поділяються на загальні й галузеву. Загальні норми й правила поширюються на всі підприємства і стосуються додержанняосновних вимог з охорони праці при влаштуванні та експлуатації будь-якого промислового підприємства.

Із загальних норм та правил виділяються окремі правила, що регулюють безпеку праці та гігієнічні умови для будь-якого виду робіт, виду виробництва або типу обладнання, що зустрічаються у різних галузях народного господарства. Галузеві правила з техніки безпеки та виробничої санітарії торкаються видів виробництва та робіт, спеціфичних тільки для даної галузі.

Діють норми, що передбачають різні види компенсації на роботах з шкідливими умовами праці,  скорочений робочий день, додаткові перерви для відпочинку, спецодяг та ін.).

Норми й правила з охорони праці жінок, підлітків та осіб з пониженою працездатністю не допускають, праці жінок та підлітків у дуже важких та шкідливих умовах праці і гарантують створення відповідних полегшених умов праці для інвалідів.

У питаннях охорони праці робітників електроенергетичних спеціальностей слід звернути увагу на наступне:

- до робіт на діючих електроустановках і на висоті не можуть бути допущені особи, які не досягли віку 18 років;

- при вступі на роботу і в майбутньому щорічно робітники повинні проходити медичний огляд, що дає можливість виключити приймання на роботу осіб із захворюваннями, які виключають роботу на електроустановках;

- особи, які вступають на роботу, повинні пройти вступний інструктаж із записом у журналах і в подальшому пройти навчання з присвоєнням кваліфікаційної групи з відповідною здачею іспитів з ПТЕ та ПТБ :

- адміністрація підприємства повинна забезпечити робітника захисними засобами та інструментом, спецодягом, пристроями, що повинні задовольняти вимогам правил користування та випробування захисних засобів, що застосовуються в електроустановках. Машини, механізми, інструменти, що застосовуються при роботах, повинні бути випробувані у відповідності з нормами та строками, що передбачені правилами технічного нагляду, заводськими й типовими інструкціями.[17],[20],[22]

3.2. Коротка характеристика системи  електропостачання

Аналізований промисловий район територіально охоплює Східну частину України. На цій території знаходяться нафтодобувні та нафтопереробні підприємства, підприємства машинобудування, деревообробки, хімічної та легкої галузей промисловості. Тому слід передбачити зростання  електричних навантажень промислового району на 10% відсотків порівняно з 2001 р., у зв¢язку з чим у даному промисловому районі споруджується нова підстанція напругою 110/10 кВ. Вона  живиться по повітряних лініях (ПЛ) з перерізом  проводу 70 мм2.

На підстанції установлені два трансформатора ТМН потужністю 6300 кВА. Підстанція конструктивно розділена на дві частини: відкритий розподільний пристрій (ВРП) 110 кВ з двома трансформаторами 110/10 кВ ї закритий розподільний пристрій (ЗРП) 10 кВ.

У ВРП – 110 кВ зручність та небезпечність обслуговування підстанції забезпечується відповідним розташуванням апаратів і створенням умов для візуальної перевірки відключення роз¢єднувачів, застосуванням роз¢єднувачів з стаціонарними ножами для заземлення відключених частин установки. По території ВРП – 110 кВ передбачена дорога для транспортування електрообладнання.