Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 16

№ п/п

1

Розрахункова величина

Од.

вим.

Позн

Підстанція

1

2

3

4

5

6

1

Напруга на стороні ВН підстанції

кВ

Un

112,17

109,07

108,9

111,34

115,47

115,62

2

Втрати напруги у трансформаторах

кВ

DUт

3,12

4,31

2,23

3,02

2,81

2,39

3

Напруга на стороні НН трансформаторах, яка приведена к стороні ВН

кВ

U¢

109,05

104,76

106,67

108,32

112,66

113,23

4

Номінальна напруга обмотки на стороні НН трансформаторів

кВ

U2нт

11

11

10,5

11

10,5

11

5

Бажана напруга на шинах НН підстанції

кВ

U2баж

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

6

Розрахункова напруга регулюючого відгалуження трансформатору

кВ

U1баж

114,24

109,74

106,67

113,48

112,66

118,62

7

Стандартна напруга регулюючого відгалуження

кВ

U

112,9

108,8

104,8

112,9

110,9

117,05

8

Ступень регулювання

n

-1

-3

-5

-1

-2

+1

9

Дійсний коефіцієнт трансформації

Кт

10,26

9,89

9,98

10,26

10,56

10,64

10

Напруга на стороні НН підстанції

кВ

U

10,62

10,59

10,69

10,55

10,67

10,64

11

Відхилення напруги

%

Vвідх

6,2

5,9

6,9

5,5

6,7

6,4


Малюнок 1.6. Схема зміщення мережі та токорозподіл для режиму найбільших навантажень.


          Потокорозподіл та рівні напруги для режиму найбільших навантажень наведені на малюнку 1.6.

          Розрахунок регулювання напруги у після аварійному режимі для найбільших навантажень при виході із ладу лінії ПЛ(7)-1 виконуються аналогічно, як і нормальному режимі найбільших навантажень та розрахунки наведені у вигляді таблиці 1.15.

          Таблиця 1.15. Рівні напруги на шинах підстанцій. Регулювання напруги у після аварійному режимі при виході із ладу лінії ПЛ(7)-1.

№ п/п

1

Розрахункова величина

Од.

вим.

Позн

Підстанція

1

2

3

4

5

6

1

Напруга на стороні ВН підстанції

кВ

Un

91,39

93,12

97,29

104,54

115,47

115,62

2

Втрати напруги у трансформаторах

кВ

DUт

0,3

0,7

0,29

3,22

2,81

2,39

3

Напруга на стороні НН трансформаторах, яка приведена к стороні ВН

кВ

U¢

91,09

92,42

97

101,32

112,66

113,23

4

Номінальна напруга обмотки на стороні НН трансформаторів

кВ

U2нт

11

11

10,5

11

10,5

11

5

Бажана напруга на шинах НН підстанції

кВ

U2баж

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

6

Розрахункова напруга регулюючого відгалуження трансформатору

кВ

U1баж

96,7

96,82

97

106,14

112,66

118,62

7

Стандартна напруга регулюючого відгалуження

кВ

U

96,6

96,6

96,6

104,8

110,9

117,05

8

Ступень регулювання

N

-9

-9

-9

-5

-2

+1

9

Дійсний коефіцієнт трансформації

Кт

8,78

8,78

9,2

9,98

10,56

10,64

10

Напруга на стороні НН підстанції

кВ

U

10,37

10,52

10,54

10,63

10,67

10,64

11

Відхилення напруги

%

Vвідх

3,7

5,2

5,4

6,3

6,7

6,4