Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 39

де i– питома вага роботи з відхиленням від нормальних умов праці в річному фонді часу, в.о.;

q– те ж по сполученню професій, в.о.;

a і b– відсотки доплат за відхилення від нормальних умов праці та суміщення професій відповідно, в.о.;

g– відсоток за умовами преміювання, в.о.

Фонд додаткової заробітної плати містить у собі також оплату невиходів на роботу (ФЗПотп). Ця частина фонду виділяться в окрему складову і визначається по формулі

ФЗПгот=(ФЗПгосн+ФЗПгдоп)·Lн                                      (4.7)

Річний фонд оплати праці являє собою суму всіх складових:

ФОТг=ФЗПгосн+ ФЗПгдоп +ФЗПготп                                         (4.8)

Розрахунок ФОТг по формулах (4.5)– (4.8) зводимо в табл. 4.4.

Відрахування на соціальні заходи визначаються множенням річного фонду оплати праці на встановлений норматив відрахувань j. Він складає 37.5%, у тому числі в пенсійний фонд 32%, у фонд соціального страхування– 4% і у фонд зайнятості 1,5%.

Осм=ФОТг·j                                              (4.9)

Відрахування в пенсійний фонд складають:

Офп=111,474´0.32=35,67 тис.грн.

Відрахування у фонд соціального страхування:

Офс=111,474´0.04=4,46 тис.грн.

Відрахування у фонд зайнятості:

Qфз=111,474´0.015=1,67 тис.грн.

Величина амортизаційних відрахувань на відновлення основних фондів (АОгоб) складається з двох частин: відрахування на повне відновлення (АОгв) і на виконання капітального ремонту і модернізацію (АОкр). Кожна з цих складових визначається по елементах мережі як добуток балансової вартості елемента КЗ на норму амортизаційних відрахувань a.

АОгоб= АОгв+ АОгкр                                     (4.10)

       АОгв=КЗ·aу                                           (4.11)

     АОгкр=КЗ·aкр                                           (4.12)

Результати розрахунків зведені в табл. 4.5.


Таблиця 4.3 Розподіл загальної чисельності ППП персоналу

Функції

Категорії

Співвідношення, %

Розподіл чисельності

Рекомендоване

обране

облікова, чол.

явочна чол.

в т.ч., %

з відхиленнями

з суміщеннями

Эксплуатаційно-ремонтний персонал

Виробничі робітники:

Основні

50-55

50

11

9

Допоміжні

22-25

25

6

5

Фахівці (ІТР)

10-12

-

-

Управлінський персонал

Управлінці

2-4

4

1

1

-

-

Фахівці

5-7

5

3

3

-

Службовці

3-6

6

1

1

-

-

Разом

22

19


Таблиця 4.4. Річний фонд оплати праці ППП

№ п/п

Функції та категорії

Явочна чисельність

Фонд основної зарплати

Фонд додаткової зарплати, тис. грн.

Оплата невиходів на роботу, тис. грн.

ФОТ, тис. грн.

Місячна тарифна ставка, грн.

Річна сума, тис. Грн.

За умови праці

За суміщення

Премії

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Эксплуатаційно- ремонтні:

1

Робочі основні

9

200

21,6

0,648

7,776

17,28

25,704

9,4

56,704

2

Допоміжні

5

180

10,8

0,25

1,62

6,48

8,35

3,81

22,96

3

Фахівці

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Разом:

14

-

32,4

0,898

9,396

23,76

34,054

13,21

79,664

5

Керівники

1

320

3,84

-

-

3,84

3,84

1,5

9,18

6

Фахівці

3

260

9,36

0,12

-

7,5

7,62

3,06

20,04

7

Службовці

1

180

2,16

-

-

-

-

0,43

2,59

8

Разом:

5

-

15,36

0,12

-

11,34

11,46

4,99

31,81

9

УСЬОГО:

19

-

47,76

0,018

9,396

35,1

45,51

18,2

111,474