Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 15

Таблиця 1.13. Розрахункові електричні навантаження літнього мінімуму

п/п

Розрахункова величина

Од.

вимір.

Позн.

ПС1

ПС2

ПС3

ПС4

ПС5

ПС6

1

Розрахункове активне навантаження літнього мінімуму

МВт

Ррозр.

4,354

7,248

9,583

3,873

9,664

3,469

2

Розрахункове реактивне навантаження літнього мінімуму

Мвар

Qрозр.

0,408

2,73

2,02

0,358

3,229

-0,81

Розрахунок після аварійних режимів проводимо шляхом вимкнення ПЛ (7)-1, ПЛ (7)-4, ПЛ (7)-5, ПЛ (7)-6.

1.7.  Забезпечення регулювання напруги у споживачів та    компенсація реактивної потужності

В дипломному проекті досліджується можливість регулювання напруги на понижуючих ПС. В якості основного засобу регулювання напруги приймають трансформатори з регулюванням робочих відгалужень під навантаженням (з РПН) [3, с. 280,284].

          Визначаємо необхідні регулюючі (робочі) відгалуження U трансформаторів, для чого складаємо шкалу номінальних напруг регулюючих відгалужень.

               117,05  119,1  121,1  123,2  125,2  127,3  129,3  131,4  133,4

 


              +1         +2        +3        +4     +5     +6       +7        +8      +9

115  0

  -1          -2         -3         -4      -5      -6        -7         -8      -9

 


112,9  110,9  108,8  106,8  104,8  102,7   100,7    98,6    96,6

Малюнок 1.5. Шкала номінальних напруг регулюючих відгалужень

Так для прикладу розглянемо ПС1:

-  знаходимо втрати напруги у трансформаторах

                          (1.33)

де  U n – напруга на стороні ВН підстанції;

      R т  та Х т – активний та індуктивний опір трансформаторів;

 (кВ)

-  знаходимо напругу на стороні НН трансформатору, яка приведена к стороні ВН

                                                  U ¢= U n - DU т;                                        (1.34)

U ¢ = 112,17 – 3,12 = 109,05 (кВ)

номінальна напруга обмотки на стороні НН трансформаторів U 2 нт = =11(кВ) [табл. 6.9,2];

-  по умовам зустрічного регулювання напруги приймаємо бажане відхилення напруги у відсотках номінального у режимі найбільших навантажень U баж % = 5 %, тоді U2баж = 1,05 * 10 = 10,5 (кВ);

-  розраховуємо величину напруги бажаного відгалуження:

                                                                                   (1.35)

де U2нт – номінальна напруга на стороні НН трансформатору

                                    

-  приймаємо по шкалі стандартну номінальну напругу відгалуження

UI =112,9 (кВ), найближче у меншу сторону;

-  ступінь регулювання nI = -1;

-  визначаємо коефіцієнт трансформації:

                                                                                                 (1.36)

                                                   

-знаходимо дійсну напругу зі сторони НН трансформатору:

                                                                                        (1.37)

                                           (кВ)

-  визначаємо відхилення напруги:

                             (1.38)

де U2 нс – номінальна напруга мережі

                                         

для інших підстанцій розрахунок аналогічен та результати розрахунку наведені у таблиці 1.14.

Таблиця 1.14. Регулювання напруги. Рівні напруги на шинах підстанції у режимі зимнього максимуму