Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 2

п/п

Найменування  етапів  дипломного

Проекту

Термін  виконання

етапів  проекту

Примітка

1

Основна частина

1-5 тижні

2

Спеціальна частина

6-8 тижні

3

Охорона праці

9-10 тижні

4

Економічна частина

11 тижень

5

Оформлення ПЗ

12-13 тижні

6

Графічна частина

14 тижень

                                        Студент дипломник   ______________________

                                                                                           (підпис)

                                        Керівник проекту         ____________________

                                                                                            (підпис)

З М І С Т

                                                                                                                              стор

          Реферат..............................................................................................................4.              Вступ..................................................................................................................7

1. Розвиток мережі 110 кВ промислового району “ МР “...........................10

1.1.  Загальна характеристика промислового району................................10

1.2.  Баланс потужностей та визначення споживання  компенсуючих

 пристроїв...................................................................................................................12

1.3. Попередній розрахунок встановленних режимів..................................15

1.4.  Вибір раціональної схеми електричної мережі на основі техніко -

економічного порівняння конкурентноспроможних варіантів.............................23

1.5.  Вибір та перевірка потужності трансформаторів на

понижуючих підстанціях..........................................................................................27

1.6.  Уточнений розрахунок основних режимів мережі 110 кВ...............29

1.7.  Забезпечення регулювання напруги у споживачів та   

компенсація реактивної потужності........................................................................36

1.8. Вибір основного електрообладнання підстанції, яка проектується....46

2. Мікропроцесорна система обліку споживання електричної енергії......60

2.1. Автоматизована система обліку та контролю енергії для

промислових підприємств........................................................................................60

2.2. Розробка мікропроцесорної системи обліку споживання

електроенергії............................................................................................................65

          2.3. Висновки...................................................................................................89

3. Охорона праці..............................................................................................91

3.1. Завдання у галузі охорони праці.............................................................91

3.2. Коротка характеристика системи  електропостачання.........................93

3.3. Виконання робіт на ПЛ під напругою....................................................94

3.4. Організаційно – технічні заходи, що забезпечують безпечні

й нешкідливі умови праці.........................................................................................97

3.5. Протипожежні заходи..............................................................................99