Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 36

Склад знаходиться під тиском стиснутого повіиря. Час дії вогнегасника близько 40 секунд. Дальність викиду речовини, що гасить, 4-5 м. На ПС повинні бути порошкові вогнегасники для гасіння невеликих вогнищ згоряння лужних матеріалів, гасіння яких водою не допускається. У цих вогнегасниках  як вогнегасний засіб використовується сухий порошок (вуглекисла сода та інші), яким заповнена посудина ємкістю 10 л. Тривалість дії порошкових вогнегасників ВПС –10 близько 30 с.

На території підстанції також повинні бути ящики з піском ємкістю 0,5 м3, протипожежний інвентар (лопати, ломи, сокири).

Пожежна безпека ПЛ забезпечується застасуванням конструкції, що не згорають, автоматичним відключенням струмів к.з., заземленням усіх опор, дотриманням безпечних для зхлестування відстаней між проводами різних фаз, прорубкою просік належної ширини при прокладанні ПЛ у лісосмугах. [23]

3.6. Надання долікарняної медичної допомоги

Перша допомога при ураженні електричним струмом складається із двох станів:

визволення постраждалого від дії струму і надання йому долікарняної медичної допомоги.

У всіх випадках ураження людини струмом необхідно не перериваючи надання йому допомого викликати лікаря.

Якщо постраждалий в свідомості, але був  непритомним, треба його зручно укласти і накрити яким-небудь одягом, забезпечити повний спокій. Не треба дозволяти постраждалому рухатися. Спостерігають за його диханням та пульсом. У разі неможливості швидко викликати лікаря, постраждалого терміново доставляють у лікарняний заклад на носилках або транспортом.

Якщо постраждалий знаходиться у непритомному стані, але із стійким диханням та пульсом, його необхідно зручно укласти , розстебнути одяг та пояс, щоб не перешкоджувати диханню. Вжити заходи для приведення його в свідомість і забезпечити повний спокій.

Якщо постраждалий погано дихає – рідко, судорожно, необхідно робити штучне дихання.

При відсутності ознак життя треба негайно приступити до штучного дихання та масажу серця.

Констатувати смерть може тільки лікарь, до прибуття якого необхідно безпереривно надавати долікарняну допомогу.

При виконанні робіт на ПЛ монтажник може отримати травми не- електричного характеру. У разі слабкої кровотечі необхідно застосувати давлячу пов¢язку з марлі. Поранену кінцівку слід підняти в гору. У разі сильної кровотечі необхідно викликати лікаря та вжити заходи для зупинення кровотечі.

При пораненні руки, вивиху плеча, пораненні передпліччя необхідно підвісити руку на відрізку матеріалу, що являє собою рівнобедрений трикутник. При переломах кінцівок хворому треба накласти на місце перелому шину (дошку, прут, картон і т.д.) і доставити в лікарню, не порушуючи спокою постраждалого.

При тепловому й сонячному ударах постраждалого треба захистити від впливу спеки. Помістити його в тінь, прохолодне місце, зняти верхній одяг, оббризкувати обличчя водою, на груди й голову покласти платок, змочений у холодній воді. При поганому нездужанні викликають лікаря.

Для надання першої медичної допомоги на всіх ділянках робіт повинні бути аптечки з найпростішими медикаментами. [19]

3.7. Висновки

 При роботі на ПЛ під напругою кожний електрик повинен використовувати знання, отримані під час проведення інструктажів, а також за необхідності надавати першу долікарняну допомогу постраждалому. При виконанні робіт робітник повинен суворо виконувати розпорядження інструктажів та дотримуватися правил безпеки. Строге дотримання правил пожежної безпеки дає можливість уникнути пожеж, а вразі їх виникнення швидко погасити. Здійснення комплексу заходів з охорони праці дозволяє раціонально використовувати робочий час, сприяє підвищенню продуктивності праці.


 


31,7м

 


                                                                                54,8 м

Малюнок 3.1. Заземляюча сітка


4. Е К О Н О М І Ч Н А  Ч А С Т И Н А

Обрана в I розділі дипломного проекту схема електропостачання промрайону повинна бути прорахована по ряду економічних показників. До таких показників відносяться: собівартість передачі 1 кВт´г електроенергії, питомі капітальні витрати і питомі експлуатаційні витрати на 1 кВт´г переданої електроенергії, питома трудомісткість, питомі амортизаційні відрахування.