Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 35

3.4.1. Розрахунок захисного заземлення підстанції

Захисне заземлення запобігає небезпеці ураження людей, що виникає при появі напруги на ділянках електроустановки, що нормально знаходиться  без напруги. Для цього повинні бути використані природні заземлювачі. До штучних відносять спеціальні заземлювачі, встановлені в землю металеві конструкції, які призначені для приєднання до них заземлюючих провідників. Як штучні заземлювачі застосовують вертикально навантажені труби, кукову сталь, горизонтальне положення труби в землі та т.п.

Розміщення заземлювачів проводять таким чином, щоб досягти рівномірного розподілу електричного потенціалу на площі, зайнятій електрообладнанням. Тому на території ВРП прокладають заземляючі штаби на глибині 0,6 м. уздовж рядів обладнання та в поперечному напрямі, в результаті утворюється заземляюча сітка, до якої приєднується заземляюче обладнання.

Розрахунок захисного заземлення підстанції.

Визначити опір заземлюючого пристрою підстанції 110 кВ, коли площа S = 31,7 * 54,8=1737 м2, довжина горизонтальних провідників Lг = 565 м, довжина вертикальних провідників Lв = 565 м, кількість вертикальних провідників n = 16, глибина закладення сітки t = 0,5 м, удільний опір верхнього шару грунту r1 = 120 Ом*м, нижнього  r2 = 40 Ом*м, товщина верхнього шару землі Н = 2 м, струм замикання Із = 6000 А, опір природних заземлювачів Rе = 20 м.

Визначаємо еквивалентну довжину вертикальних електродів

                          (3.1)

Визначаємо

                        (3.2)

Знаходимо опір

                          (3.3)

Це значення Rз співпадає з потрібним опіром заземлення (0,66 Ом) R = 0,5 Ом.

3.5. Протипожежні заходи

Протипожежна безпека обумовлена наявністю горючих ізоляційних матеріалів в електрообладнанні. Горючою є ізоляція обмоток електричних машин, трансформаторів, різноманітних електромагнитів (контактори, реле і т.д.), проводів та кабелів, що виділяє тепло ізольованих провідниках. При проходженні по них електричному струму, викликає підвищення температури. У разі значних перенавантажень провідників, а особливо при проходженні струмів короткого замикання, температура ізоляції зростає на стільки, що  материал розкладається з виділенням горючих парів та газів, що  звичайно буває причиною запалення.

Згідно з “Вказівкою з проектування противопожежних заходів, систем протигасіння та виявлення пожежі на електричних об¢єктах” проектовна підстанція відноситься до III групи підстанцій для визначення необхідного об¢єму засобів пожежогасіння.

З урахуванням цього на ПС не передбачаються пристрої автоматичного пожежогасіння та пристрої автоматичної пожежної сигналізації.

Проектом передбачені такі протипожежні заходи:

- використання для відключення навантажень комутаційних апаратів з робочими контактами, що знаходяться у малонаповнених ємностях;

- вибір елементів підстанції (обладнання, апаратів кабелів), стійких до дінамічної та термічної дії струмів короткого замикання (с.к.з.);

- відключення від дії релейним захистом окремих елементів ПС при виникненні к.з.;

- блокування комутаційних апаратів, що виключає відключення навантажень не призначеними для цього агрегатами;

- використання конструкцій та матеріалів, що не горять для установки обладнання;

- розміщення обладнання та допоміжніх споруд на майданчику, що забезпечує відстань між маслоповненим обладнанням та іншими спорудами;

- виконання з¢єднань та відгалужень проводів, жил кабелів за допомогою опресування, зварки, пайки або спеціальних затискачів, щоб запобігти небезпечним у пожежному відношенні перехідним опорам;

-  захист підстанції блискавковідводами від прямих ударів блискавки;

-  набір первинних засобів пожежогасіння:

вуглекислотноброметиловий вогнегасник типу ВВБ – 7 з ємкістю

балону 7 літрів, в якому утримується суміш бромистого етилу (97%) та рідкої вуглекислоти (3%).