Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 37

Для визначення перелічених показників варто зробити ряд проміжних розрахунків і визначити:

- суму капітальних вкладень в основні фонди;

- суму умовних одиниць всіх основних фондів;

-  загальну суму експлуатаційних витрат.

4.1. Сума капітальних вкладень в основні фонди

Капітальні витрати на спорудження мережі промрайону визначаються сумами витрат на лінії електропередачі, чарунки вимикачів у центрі живлення, ВРП 110 кВ, трансформатори, ЗРП 10 кВ і постійну частину витрат понижуючих підстанцій. Оцінка вартості виконується за укрупненими показниками [4]. Розрахунок капітальних вкладень зведений у табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Розрахунок капітальних вкладень і умовних одиниць

№ п\п

Елемент мережі

Од. Вим.

Кількість

Укрупнена розцінка, тис.грн.

Сума капітальних витрат, тис.грн.

Кількість умовних одиниць на одиницю виміру

Загальна кількість умовних одиниць

1

Одноланцюгова ЛЕП на з/б опорах АС-70 мм2

км

21,6

24

518,4

1

21,6

АС-120 мм2

км

143,6

22,8

3270,9

1

143,6

2

Дволанцюгова ЛЕП на з/б опорах АС-70 мм2

км

44

35,6

1566,4

1,6

70,4

АС-120 мм2

км

23,76

36,2

860,1

1,6

38,2

Усього по ЛЕП

км

232,82

-

6215,8

-

273,48

№ п\п

Елемент мережі

Од. Вим.

Кількість

Укрупнена розцінка, тис.грн.

Сума капітальних витрат, тис.грн.

Кількість умовних одиниць на одиницю виміру

Загальна кількість умовних одиниць

3

Силовий трансформатор

 110 кВ:    6,3 МВА

шт.

2

114

228

7,8

15,6

10 МВА

шт.

4

134

536

7,8

31,2

16 МВА

шт.

2

158

316

7,8

15,6

25 МВА

шт.

4

182

728

7,8

31,2

Усього по трансформаторах

шт.

12

-

1808

-

93,6

3

Масляні вимикачі

 шт.

16

70

1120

14

224

4

Постійна частина витрат ВРП

-

1

420

420

105

105

Разом по ВРП

-

-

-

1540

-

329

Разом по мережі

-

-

-

9563,8

-

696,4


4.2 Визначення повних річних витрат

Повні річні витрати Згпол складаються з двох частин: річні експлуатаційно-ремонтні витрати ЭЗг і вартість втрат електроенергії в мережі промрайону Згпот.

Згпол=ЭЗггпот.                                                   (4.1)

До складу експлуатаційних робіт входять наступні:

- ревізія й огляди повітряних ліній і підстанцій;

-  поточний і позачерговий ремонт устаткування, будинків і електричних

пристроїв;

-  догляд за устаткуванням, електричними пристроями, будинками і

спорудами;

- контроль знань і підвищення кваліфікації експлуатаційного персоналу.

Ці роботи складають 80– 85% усіх робіт, що враховуються ЭЗг.

До складу ремонтних робіт включений в основному капітальний ремонт ліній, підстанцій, будинків і споруд, що входять у комплекс електричних мереж. Ці роботи складають 15– 20% робіт, що враховуються ЭЗг. Вартість капітальних ремонтів складає 2– 3% вартості основних фондів.

У загальному виді експлуатаційно-ремонтні витрати можуть бути розраховані по формулі:

ЭЗг=М+АОго+ФОТгэксм+ТЗР+Рсну,                                (4.2)

де М– вартість різних матеріалів, зв'язаних з експлуатацією і ремонтом, тис. грн.;

АОго– узагальнені річні амортизаційні відрахування на відновлення і капітальний ремонт, тис. грн.;