Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 12

п/п

Розрахункова

величина

Од.

вим.

Позн.

Підстанції

1

2

3

4

5

6

1

Кількість та номінальна потужність трансформаторів

МВА

n*Sном

2*10

2*16

2*25

2*10

2*25

2*6,3

2

Номінальна напруга обмоток на стороні ВН трансформаторів

кВ

U1 ном

115

115

115

115

115

115

3

Номінальна напруга обмоток на стороні НН трансформаторів

кВ

U2 ном

11

11

10,5

11

10,5

11

4

Втрати активної потужності холостого ходу

МВт

х

0,014

0,019

0,027

0,014

0,027

0,0115

5

Втрати активної потужності короткого замикання

МВт

к

0,06

0,085

0,120

0,06

0,120

0,044

6

Струм холостого ходу

%

Iх

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

7

Напруга короткого замикання

%

Uк

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

8

Активний опір обмоток трансформатору

Ом

rт

7,95

4,38

2,54

7,95

2,54

14,7

9

Реактивний опір обмоток трансформатору

Ом

Хт

139

86,7

55,9

139

55,9

220,4

п/п

Розрахункова валичина

Од.

вим.

Позн.

Підстанції

1

2

3

4

5

6

10

Втрати реактивної потужності холостого ходу

Мвар

DQх

0,07

0,112

0,175

0,07

0,175

0,0504

11

Найбільше активне навантаження на стороні НН

МВт

Pni

10,8

18

23,8

9,6

24

8,6

12

Найбільше реактивне навантаження на стороні НН

Мвар

Qni

3,6

8,4

6

3,6

8,8

1,2

13

Повна потужність на стороні НН

МВА

Sni

11,38

19,86

24,54

10,25

25,56

8,68

14

Втрати активної потужності у магнитопроводах трансформаторів

МВт

DPст

0,028

0,038

0,054

0,028

0,054

0,023

15

Втрати активної потужності у обмотках трансформаторів

МВт

DPм

0,038

0,065

0,057

0,031

0,063

0,042

16

Сумарні втрати активної потужності у трансформаторах

МВт

DPт

0,066

0,103

0,111

0,059

0,117

0,065

17

Втрати реактивної потужності у магнитопроводах трансформаторів

Мвар

DQст

0,14

0,224

0,35

0,14

0,35

0,1

18

Втрати реактивної потужності у обмотках трансформаторів

Мвар

DQм

0,68

1,29

1,26

0,55

1,37

0,63

19

Сумарні втрати реактивної потужності у трансформаторах

Мвар

DQт

0,82

1,53

1,61

0,69

1,72

0,73

п/п

Розрахункова величина

Од.

вим.

Позн.

Підстанції

1

2

3

4

5

6

20

Розрахункове активне навантаження підстанції

МВт

Ррозр.i,

¢ni)

10,866

18,103

23,911

9,659

24,117

8,665

21

Реактивна потужність підстанції, приведена до сторони НН

Мвар

Q¢ni

4,42

9,93

7,61

4,29

10,52

1,93

22

Реактивна потужність, генеруючи лініями, віднесена до шин ВН підстанції

Мвар

1,28

1,06

0,93

1,31

0,86

1,49

23

Розрахункова реактивна потужність підстанції

Мвар

Qрозр.i

3,14

8,87

6,68

2,98

9,66

0,44