Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 28

, (2.2)

Звідки частота зрізу буде

,                 (2.3)

При наступних номіналах:

R1= 931172 Ом

R2= 228546 Ом

R3= 757741 Ом

C1= 0,022 мкФ

C2= 0,022 мкФ

C3= 0,023 мкФ

Значення частоти зрізу буде 6,29 Гц

2.2.4. ОУ

Вхідний каскад біополярно-польового ОУ К554УД2 побудований на n-канальних ПТ з затворами, ізольованими p-n переходами. Такий вхідний каскад має значення Кu більш 10 тис. Для зменьшення вхідної ємності вихідного каскаду у схемі мається узгодженний n-канальний польовий транзистор, що дозволяє збільшити швидкість наростання вихідної напруги до 20 В/мкс.


Малюнок 2.11(б). АЧХ Ф НЧ 3-го порядку


          Таблиця 2.4

Параметр
К544УД2

Коефіцієнт підсилення, В/мкс

20

Швидкість наростання вихідної напруги, В/мкс

20

Час установлення, мкс

Частота одиничного підсилення, МГц

16

Напруга зміщення нуля, мВ

30

Вхідний струм, нА

0,1

Мінімальний опір потужності, кОм

Максимальна вихідна напруга, В

10

Максимальна вхідна напруга, В

10

Максимальна вхідна сінфазна напруга, В

12

Струм споживання, мА

7

2.2.5. АЦП

Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) вирішують проблему пошуку однозначної відповідності аналоговому сигналу цифрового коду. На вхід АЦП поступає аналоговий сигнал та після визначенного кінцевого часу перетворення на його виході з¢являється цифровий код.

          Мікросхема К 1108ПВ1 – 10-розрядний швидкодіючий АЦП, працюючий разом з цифровою мікросхемою ТТЛ та маючий час перетворення не більш 0,9 мкс. Схема АЦП вмикає ЦАП джерело опорної напруги, тактовий генератор, регістр послідовного наближення та вихідний регістр на три стани з збереганням інформації на протязі послідовного циклу перетворення.

          Мікросхема К 1108ПВ1 передбачає роботу у 10-  та 8- розрядних режимах. Час перетворення аналогової інформації у 8-розрядний код не більш 0,5 мкс. Десятирозрядний режим встановлюється підключенням виводу 13 (скороченний цикл) до виводу 14 (“цифрова земля”), при 8-розрядному режимі вивід 13 з¢єднується з виводом 12.  Мікросхема  передбачає роботу із зовнішним та внутрішним джерелом опорної напруги необхідно вивід 19 через резистор 1кОм підключити на “корпус”. Зовнішню опорну напругу може бути подано на вивід 18, при цьому вивід 19 підключається до корпусу через конденсатор 0,47 мкФ.

          Робота мікросхеми за часом визначається тактовими імпульсами. При роботі з внутрішнім тактуванням вивід 23 (тактовий вхід) необхідно через конденсатор ємністью 25 пФ підімкнути до корпусу. При зовнішньому тактуванні на цей вивід подаються тактові імпульси системи (рівень ЕСЛ). Вибірка АЦП проводиться по фронту тактового імпульсу та продовжується 12 періодів. Перетворення закінчується видаванням сигналу АЦП в системі про готовність даних (рівень логічного 0 на виводі “Готовність даних”). Вивід інформації з АЦП  на шину доних відбувається за сигналом логічного 0, що надходить на вивід 24 “Дозволення зчитування” від МП. Напруга 2,4 В, подана на вивід 24, переводить вихідний регістр у стан високого імпедансу.

                    Малюнок 2.12. Мікросхема К1108 ПВ1

          Основною характеристикою ЦАП є верішальна здатність, визначаюча числом розрядів N. Теоретично ЦАП, перетворюючий N – розрядні двійкові коди, повинен забезпечити 2N  різноманітних значень вихідного сигналу з вирішальною здатністю (2N–1)-1. Абсолютне значення мінімального вихідного кванту напруги визначається як граничним приймаючим числом 2N–1 так і максимальною вихідною напругою ЦАП, по іншому зветься напругою шкали (шк). При числі розрядів 10 кількість незалежних квантів (сходинок) вихідної напруги ЦАП складає (2N–1)-1 = 0,098 %. Вибране за допомогою опорного джерела напруга шкали (шк = 10 В), розділена на це цисло квантів, дає абсолютну вирішальну здатність ЦАП:

dшк = Uшк / (2N–1) = 103 мВ/ (212-1) = 2,45 В