Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 9

          Визначаємо втрати електроенергії, МВт * г

DW = DP * t,                                                 (1.13)

де DP – втрати активної потужності у мережі, МВт;

t - час максимальних втрат, г

                                  (1.14)

Для першого варіанту:

                              DW1 = 2,50 * 2405,3 = 6013,25 (МВт*г)

Для другого варіанту:

                              DW2 = 2,45 * 2405,3 = 5893 (МВт*г)

Вартість втрат електроенергії знаходимо за формулою, тис. грн.

                                         ИDw = Cе * DW,                                                  (1.15)

         де Се – вартість 1 кВт*г втрат енергії, Се = 2,1 коп / кВт*г = 2,1 * 10-2 грн / МВт*г [3, с.269].

Для першого варіанту:

                                         ИDw1 = 2,1 *10-2 * 6013,25 = 126,28 (тис.грн)

Для другого варіанту:

                                         ИDw2 = 2,1 *10-2 * 5893 = 123,75 (тис.грн)

Щорічні витрати на амортизацію, ремонт та обслуговування підстанції (Ип) складають 8,8 % від вартості облічених елементів ПС (Кп).

Щорічні витрати та відрахування на амортизацію, ремонт та обслуговування ліній (Ил) складають 2,8 % від вартості ліній (Кл).

Щорічні витрати виробництва визначаємо за формулою, тис. грн.:

И = Ип + Ил + ИDW,                                       (1.16)

Капітальні вкладення, приведені до одного року (Рн * К), тис.грн.:

де Рн  - нормативний коефіцієнт відрахування, дорівнює 0,12.

Для першого варіанту:

0,12 * 926,6 = 111,19 (тис.грн..)

Для другого варіанту:

0,12 * 1149,2 = 137,9 (тис.грн..)

Народногосподарська збитки визначається у відповідності з формулою, тис.грн../ рік:

У = Ув + Уп,                                        (1.17)

де Ув – збитки від змушеного порушення електропостачання;

    Уп - збитки від планового порушення електропостачання.

Так як Уп = 0, величина шкоди (народногосподарської) буде, тис.грн../ рік

У = Ув = w * l * Тв * Рнб * Ен * Уов,                                  (1.18)

де w - параметри потоку відказів, w = 0,12 відмова/ рік на 100 км [1,с.251];

Тв – середній час відновлювання, Тв = 3*10-3 років / відмова [1,с.252];                                        

Рнб – найбільше активне навантаження у лінії, кВт;                                         

l – довжина лінії, км;

Ен – коефіцієнт обмеження навантаження споживача, Ен  = 1 [1, с. 253];

Уов  - розрахункова річна доля збитку від вимушеної перерви електропостачання, Уов = 5,5 тис.грн../ (кВт * рік) [1, с. 254].

Для першого варіанту:

-  довжина ПЛ: lI = l(7)5 + l56 = 23,76 + 27 = 50,76 (км)

-  найбільше навантаження: РнбI = (Р5 + Р6) = 24 + 8,6 = 32,6 (МВт)

Для другого варіанту:

-  довжина ПЛ: lII = l(7)6 = 44 (км)

-  найбільше навантаження: РнбII = Р6 = 8,6 (МВт)

Результати розрахунків заносимо в таблицю 1.5.

Таблиця 1.5. Підсумкова таблиця порівняння варіантів по приведеним витратам при будівництві мережі в один рік, тис.грн..

п/п

Елементи витрат

Позначення

Варіант 1

Uном = 110 кВ

Варіант 2

Uном = 110 кВ

1

Вартість облічених елементів ПП та чарунок вимикачів в ДЖ

Кп

446

366

2

Вартість лінії

Кл

480,6

783,2

3

Сумарна вартість мережі

К

4

Щорічні витрати та відрахування на амортизацію, ремонт та обслуговування підстанції

Ип

926,6

1149,2

5

Щорічні витрати та відрахування на амортизацію, ремонт та обслуговування ліній

Ил

39,25

32,2

6

Щорічні витрати на відшкодування утрат електроенергії

ИDw

13,45

21,93

7

Щорічні витрати виробництва

И

126,28

123,75

8

Капітальні вкладення, приведені до одного року

Рн * К

111,19

137,9

п/п

Елементи витрат

Позначення

Варіант 1

Uном = 110 кВ

Варіант 2

Uном = 110 кВ

9

Народногосподарська шкода, тис. грн../рік

У

54,6

12,48

10

Приведені витрати, тис. грн./рік

З

344,77

328,26