Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 19

-  вибір по напрузі;

-  вибір по нагріву при тривалих струмах;

-  перевірка на електродинамічну стійкість;

-  перевірка на термічну стійкість;

-  вибір по виконанню (для зовнішньої або внутрішньої установки).

Вибору підлягають: вимикачі на стороні вищої напруги; ввідні вимикачі на стороні низької напруги; вимикачі відхідних ліній 10 кВ; ошиновка розподільних пристроїв 110 кВ та 10 кВ.

Для вибору апаратів та струмоведучих частин необхідно визначити струми нормального та після аварійного режимів.

Максимальний струм на вищій стороні:

                                                  (1.45)                                                           

          Максимальний струм у колі ввідних вимикачів:

Струм у колі секційних вимикачів:

Струм у колі відхідних ліній приймаємо із умови, що на одне приєднання приходиться 3 МВА:

          Вибір апаратів виконується у табличній формі,

          де  Uном  та Іном – номінальна напруга та струм вимикача;

          Uс – номінальна напруга мережі, кВ;

          Ірозр – розрахунковий робочій струм вимикача, А;

          Індзнс – найбільше динамічне значення наскрізного струму КЗ, кА;

          іназнс – найбільше амплітудне значення наскрізного струму КЗ, кА;

          Івим.ном – номінальний струм вимкнення, кА;

          іа ном t - номінальне значення аперіодичної складової, кА.

          На стороні найвищої напруги рекомендується встановлювати мало масляні вимикачі ВМТ – 110. Вибір вимикачів приведен у таблиці 1.18. Каталожні параметри вимикачів приймаються згідно [4].

          Таблиця 1.18. Вибір вимикачів на стороні 110 кВ

Умови вибору

Розрахункові значення

Каталожні значення

Uс £  Uном, кВ

110

110

Iрозр £  Iном, А

46,3

1000

Iп.с. £ Iндзнс, кА

5

20

іу £ іназнс, кА

11,8

52

Iпt £ Івим..ном, кА

5

20

Iiаt £ іа ном. t, кА

0,64

Ö2*0,25*20=7,1

Вк £ І2т * tт, кА2

2,12

202*3=1200 кА2

          Як видно із таблиці 1.18., вимикач ВМТ – 110Б – 20/1000 УХЛ1 проходить по умовам вибору.

          Розподільні пристрої найнижчої напруги доцільно виконати з використанням комплектних розподільних пристроїв внутрішньої установки КУ – 10, які випускаються Ровенським заводом високовольтної апаратури. В них встановлюються вакуумні вимикачі типу ВВЕ –10. Вибір вимикачів для сторони 10 кВ приведені у таблиці 1.19.

                    Таблиця 1.19. Вибір вимикачів на стороні 10 кВ

Умови вибору

Розрахункові значення

Каталожні значення

Uс £  Uном, кВ

10

10

Iрозр £  Iном, А

509,2

1600

Iп.с. £ Iндзнс, кА

5,48

20

іу £ іназнс, кА

13,95

51

Iпt £ Івим..ном, кА

5,48

20

Iiаt £ іа ном. t, кА

1,04

Ö2*0,25*20=7,1

Вк £ І2т * tт, кА2

4,5

202*3=1200 кА2

          Приймаємо вимикач типу ВВЕ – 10 – 20/1600 УЗ.

          Таблиця 1.20. Вибір секційних вимикачів

Умови вибору

Розрахункові значення

Каталожні значення

Uс £  Uном, кВ

10

10

Iрозр £  Iном, А

254,6

1000

Iп.с. £ Iндзнс, кА

5,48

20

іу £ іназнс, кА

13,95

51

Iпt £ Івим..ном, кА

5,48

20

Iiаt £ іа ном. t, кА

1,04

Ö2*0,25*20=7,1

Вк £ І2т * tт, кА2

4,5

202*3=1200 кА2

          У якості секційних вимикачів приймаємо ВВЕ – 10-20/1000 УЗ.

          Вибір роз¢єднувачів проводимо по номінальному струму та напруги; перевіряємо по ударному струму КЗ та по термодинамічної стійкості.

          Таблиця 1.21. Вибір роз¢єднувачів на стороні 110 кВ