Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 26

Зробимо дискретний гармонічний аналіз цього сигналу за допомогою перетворення Фур¢є.

          Аналіз здійснюється згідно формули:

,                                     (2.1)

          де Т = 0,9999996 с – період прямування сигналу;

              N = 24 – кількість інтервалів на які розбивають період;

               t = n *Dt = n * 0,03125 с, (n = 1, 2, ....., 24) – тривалість інтервалу;

              - амплітуда постійної складової;

          Розрахунок робиться за допомогою ЕОМ.

          Таблиця 2.2. Коефіцієнти Фур¢є для змін доби

№ гар-

моніки

Доба

1

2

3

4

5

6

7

1

4179,53

3350,453

3714,785

3932,197

4165,463

3452,543

3831,653

2

5173,897

4200,408

4696,185

4505,034

4722,985

4189,735

4450,382

3

1492,467

1121,591

937,0833

1448,988

1664,609

1220,819

1050,96

4

1329,542

1206,194

1115,559

963,5706

1489,698

1244,114

1443,04

5

1443,728

991,7355

1015,972

1065,589

920,7793

963,1454

644,6748

6

757,3352

262,195

869,0409

402,6965

843,8518

266,9847

798,5821

7

1012,104

629,617

713,7735

380,5439

611,0049

608,3

794,5136

8

139,7549

778,2351

393,7522

35,84443

536,9413

746,3841

301,762

9

426,9991

510,2

347,4231

510,7707

292,9617

470,2914

244,5398

10

190,9028

653,5162

349,2538

200,7706

737,321

659,8982

712,2227

11

308,7753

377,4861

178,7382

125,4948

176,6518

422,2031

281,6592

А0

12588,39

11474,55

12250,99

12005,15

12395,09

11675,62

12450,96

АN/2

176,1041

158,7337

172,0298

-54,17769

85,96542

-157,8828

80,48746


Малюнок 2.3. Періодограми зміни спожитої потужності понеділка


Малюнок 2.4. Періодограми зміни спожитої потужності вівторка

Малюнок 2.5. Періодограми зміни спожитої потужності середиМалюнок 2.6. Періодограми зміни спожитої потужності четверга


Малюнок 2.7. Періодограми зміни спожитої потужності п¢ятниці


Малюнок 2.8. Періодограми зміни спожитої потужності суботи


Малюнок 2.9. Періодограми зміни спожитої потужності неділі

Таблиця 2.3. Коефіцієнти Фур¢є для тижневих змін