Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 20

Умови вибору

Розрахункові значення

Каталожні значення

Uс £  Uном, кВ

110

110

Iрозр £  Iном, А

46,3

1000

іу £ іназнс, кА

11,8

51

Вк £ І2т * tт, кА2

2,12

31,52*3=2977 кА2

          На стороні 110 кВ встановлюємо раз¢єднувачі зовнішньої установки з одним та двома комплектами ножів, які заземлюють типа РДЗ.1-110Б/1000-УХЛ1, та РДЗ.2-110Б/1000-УХЛ1.

          Для підмикання електровимірювальних приладів релейного захисту, необхідна установка трансформаторів струму та напруги. У теперішшньому проекті релейний захист детально не розглядається, тому перевірка трансфориаторів по вторинному навантаженю виконується з обліком підмикання тільки електровимірювальних приладів.

          У колі силового трансформатору зі сторони низької напруги встановлюється амперметр, ватметр, лічильники активної та реактивної енергії; на шинах 110 кВ – вольтметр з перемикачем для вимірювань межфазних напруг; на секціоних вимикачах 10 кВ – амперметр; лічильники активної та реактивної енергії.

          Розрахунок вторинних навантажень трансформаторів струму приведені у таблиці 1.22.

Таблиця 1.22. Вторинне навантаження трансформаторів струму

Прилад

Тип

Клас

точності

Навантаження по фазам, ВА

А

В

С

1

2

3

4

5

6

Амперметр

Е-335

1,0

0,5

0,5

0,5

Ватметр

Д-350

1,5

0,5

-

0,5

Варметр

Д-345

1,5

0,5

-

0,5

Лічильник активної енергії

СА-3

1,0

2,5

-

2,5

Лічильник реактивної енергії

СР-4

1,5

2,5

-

2,5

Сумарне навантаження трансфор-

Маторів струму у колі силового

Трансформатору зі сторони НН

-

-

6,5

0,5

6,5

Сумарне навантаження у колі

Секціонного вимикача

-

-

0,5

0,5

0,5

Сумарне навантаження у колі

Силового трансформатору на

Стороні ВН

-

-

0,5

0,5

0,5

Сумарне навантаження у колі

Відхідних ліній

-

-

5,5

0,5

5,5

          Вибір трансформаторів струму приведена у таблиці 1.23.

          Таблиця 1.23. Вибір трансформаторів струму у колі силового трансформатору на стороні вищої напруги

Умови вибору

Розрахункові значення

Каталожні значення

Uс £  Uном, кВ

110

110

Iрозр £  Iном, А

46,3

200

іу £ іназнс, кА

11,8

41

Вк £ І2т * tт, кА2

2,12

32*3=27 кА2

Zн £ Zном, Ом

9,77

4

          Для перевірки вторинного навантаження визначаємо опір приладів, які підімкнені к даному трансформатору струму:

                                          (1.46)

          При цьому опіру проводів може бути:

 rпр =  Zн ном – rприл. – rк,                                (1.47)

де Zн ном – номінальний опір навантаження, Ом;

     rк – опір контактів, Ом

rпр =  4-0,02 – 0,1 = 3,88 (Ом)

          По  умовам механічної міцності проводів, які з¢єднуються повинно бути не меньш 4 кв. мм. (для алюмінія).

          Довжина з¢єднуючих кабелів L = 140 м.

          Опір жил:

,                                             (1.48)

          де  r = 0,0283 – питомий опір алюмінія, Ом * мм2/м;

               F – переріз жил, мм2.

          Загальний опір струмового кола:

rн =  rприл. + rк + rпр,                                       (1.49)

rн =  0,02 + 0,1 + 0,99 = 1,11 (Ом) < 4 (Ом),

це означаэ, що трансформатор струму буде робить у класы точносты 1.