Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 70

8.2.1.4 Дослідити недвійковий лічильник, побудований шляхом перетворення двійкового (файли d:\max2work\tutorial\8lab\8m16.gdf, .sym) скиданням його надлишкових станів за допомогою дешифратора (файли d:\max2work\tutorial\8lab\8dc.gdf, .sym) на прикладі декадного лічильника (схема 1, файли d:\max2work\tutorial\8lab\8nedw.gdf, .scf); розглянути особливості побудови і перемикання лічильника, в якому за дешифратор править елемент І (схема 2, файли d:\max2work\tutorial\8lab\8nedw.gdf, .scf), декадного лічильника на стандартній макрофункції – ІС серії 74 (схема 3, файли d:\max2work\tutorial\8lab\8nedw.gdf, .scf) та реверсивного декадного лічильника на мегафункції (схема 4, файли d:\max2work\tutorial\8lab\ 8nedw.gdf, .scf). (У звіті навести схему 2, осцилограми сигналів такоголічильника, стисле пояснення принципу його дії).

8.2.1.5 Ознайомитися з різновидами двійкових лічильників бібліотеки бази даних (файл d:\max2work\tutorial\8lab\8lіbr.gdf): 1) макрофункціями (дібраними ІС серії 74) двійкових лічильників (Binary) та 2) двійкових реверсивних лічильників (Binary Up/Down), з різновидами недвійкових лічильників: 3) макрофункціями (дібраними ІС серії 74) декадних лічильників (Decade), 4) декадних реверсивних лічильників (Decade Up/Down), з іншими різновидами лічильників і подільників частоти і 5) програмованими цифровими таймерами, а також 6) з універсальною мегафункцією лічильника. (У звіті навести принаймні по одному символу з груп 1...6, пояснити призначення та особливості входів і виходів, а також параметри мегафункції).

8.2.2 Спроектувати недвійковий лічильник із заданим модулем М (згідно з варіантом завдання див. додаток А, варіанти завдання 8, а) і природним порядком лічби шляхом перетворення двійкового лічильника.

8.2.2.1 Побудувати лічильник на основі макрофункції вибраного типу за графічного (.gdf) введення проекту 8XXper_gr, виконати компіляцію, моделювання (.sсf) та часовий аналіз у формі матриці затримок DELAY MATRIX зі збереженням результату (.tao) і дисплея швидкодії послідовнісних схем REGISTERED PERFORMANCE зі збереженням результату (.tao1).

F Примітка. Тип часового аналізу перемикається з меню Analysis за ввімкненого часового аналізатора Timing Analyzer. 

< Приклад: програмований лічильник з природним порядком лічби і модулем М = 5, 7 на макрофункції 74293 у файлах d:\max2work\tutorial\ 8lab\800per_gr.gdf, .sсf, .tao, .tao1.

8.2.2.2 Виконати п. 8.2.2.1 за текстового (.tdf) введення проекту 8XXper_tx.

< Приклад: програмований лічильник з природним порядком лічби і модулем М = 5, 7 на макрофункції 74293 у файлах d:\max2work\tutorial\ 8lab\800per_tx.tdf, .sсf.

F Примітка. У текстовому файлі (підсекція Boolean Equation) імена виводів зразка макрофункції мають точно відповідати його функціональному прототипові, який можна скопіювати з довідки Help (клацнути по символу макрофункції в графічному файлі або по її імені в текстовому файлі), наприклад,

AHDL Function Prototype

FUNCTION 74293 (clka, clkb, clra, clrb)

                 RETURNS (qd, qc, qb, qa);

і далі використовувати в рівняннях (з позначенням імені зразка з крапкою): ct.clra, ct.clrb, ct.clka, ct.clkb, ct.(qd, qc, qb, qa).

8.2.3 Спроектувати паралельний лічильник зі зворотними зв’язками із заданими модулем М і порядком лічби (згідно з варіантом завдання, див. додаток А, варіанти завдання 8, б) та дослідити його, користуючись часовими діаграмами.

8.2.3.1 Побудувати лічильник на тригерах заданого типу за графічного (.gdf) введення проекту 8XXzz_gr, виконати компіляцію та функціональне моделювання (.sсf)

< Приклади: лічильник зі звичайним порядком лічби і модулем 5 на тригерах типу JK(схема 1), D (схема 2), T (схема 3) та реверсивний лічильник на JK-тригерах (схема 4) у файлах d:\max2work\tutorial\8lab\ 800zz_gr.gdf, .sсf.

8.2.3.2 Виконати п. 8.2.3.1 на мегафункції лічильника в тому самому проекті.

< Приклад: реверсивний лічильник зі звичайним порядком лічби і модулем 5 на мегафункції (схема 5) у файлах d:\max2work\tutorial\8lab\ 800zz_gr.gdf, .sсf.