Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II

Страницы работы

Содержание работы

В. Л. Кофанов, О. В. Осадчук, Д. В. Гаврілов

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

З ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ

НА ОСНОВІ САПР MAX+PLUS II

b a

Untitled-1

MAX+PLUS® II

b a

&


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет
В. Л. Кофанов, О. В. Осадчук, Д. В. Гаврілов

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

З ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ

НА ОСНОВІ САПР MAX+PLUS II

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як лабораторний практикум для студентів бакалаврського ступеня підготовки радіоелектронних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. Протокол № 5 від 28 грудня 2006 р.

Вінниця ВНТУ 2008


УДК 621.374

      К 74

Рецензенти:

О. Д. Азаров, доктор технічних наук,  професор

С. М. Злепко, доктор технічних наук,  професор

В. П. Манойлов, доктор технічних наук,  професор

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти та науки України

Кофанов В. Л., Осадчук О. В., Гаврілов Д. В.

К 74  Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUSII. Лабораторний практикум. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 200 с.

Лабораторний цикл поєднує виконання практичних завдань, моделювання і дослідження цифрових пристроїв (ЦП) на засадах сучасної технології інженерної праці з використанням повноциклової САПРMAX+PLUS II. Особливість циклу в тому, що ЦП засвоюються паралельно на традиційній елементній базі і на сучасних. З метою активізації навчання передбачено розробку, моделювання, складання та дослідження ЦП згідно з варіантом індивідуального завдання.

Змістом посібника є типові структурні одиниці комбінаційних і послідовнісних ЦП на рівні примітивів, макрофункцій і мегафункцій, що охоплюють відповідні розділи дисциплін „Цифрові пристрої та мікропроцесори”, „Проектування цифрових пристроїв”, „Елементна база цифрових систем зв’язку”. Крім того, матеріал є основою для курсового і дипломного проектування.

УДК 621.374

© В. Кофанов,О. Осадчук, Д. Гаврілов, 2008


ЗМІСТ


Вступ..................................................................................... 5

В1       Початкові поняття програмного забезпечення MAX+plus II.......................... 5

В2       Вікно MAX+plus II Manager........................ 6

В3       Меню MAX+plus II...................................... 8

В4       Методика виконання лабораторних робіт 10

В5       Зміст звіту з виконання лабораторної роботи.......................................................... 10

В6       Універсальний лабораторний стенд......... 10

1      Основні логічні функції............................................ 14

1.1       Стислі теоретичні відомості...................... 14

1.2       Лабораторне завдання................................ 19

            Контрольні питання та завдання.............. 32

2      Реалізація логічних функцій..................................... 33

2.1       Стислі теоретичні відомості...................... 33

2.2       Лабораторне завдання................................ 37

            Контрольні питання та завдання.............. 48

3      Дешифратори і шифратори....................................... 49

3.1       Стислі теоретичні відомості...................... 49

3.2       Лабораторне завдання................................ 57

            Контрольні питання та завдання.............. 68

4      Мультиплексори........................................................ 69

4.1       Стислі теоретичні відомості...................... 69

4.2       Лабораторне завдання................................ 77

4.3       Контрольні питання та завдання.............. 86

5      Арифметичні пристрої.............................................. 87

5.1       Стислі теоретичні відомості...................... 87

5.2       Лабораторне завдання................................ 94

            Контрольні питання та завдання.............. 99

6      Тригери..................................................................... 101

6.1       Стислі теоретичні відомості.................... 101

6.2       Лабораторне завдання.............................. 118

            Контрольні питання та завдання............ 122

7      Регістри..................................................................... 123

7.1       Стислі теоретичні відомості.................... 123

7.2       Лабораторне завдання.............................. 131

            Контрольні питання та завдання............ 136

8      Лічильники............................................................... 138

8.1       Стислі теоретичні відомості.................... 138

8.2       Лабораторне завдання.............................. 153

            Контрольні питання та завдання............ 160

9      Фізичне програмування ПЛІС................................ 161

Похожие материалы

Информация о работе