Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 35

4.2.1.3 Ознайомитися з дібраними елементами бібліотеки мегафункцій (файл d:\max2work\tutorial\4lab\4libr_mega.gdf): 1) буфер, 2) логічні функції, 3) дешифратор, 4) мультиплексори та пояснювальними прикладами 1...10. Розглянути виконувані функції в текстовому (В** по символу) та довідковому (клацнути піктограмою по символу) файлах, у довідці звернути увагу на приклади (Example) і розділ функції (Function) та дати тлумачення сенсу кожної з чотирьох груп мегафункцій і їхніх параметрів. (У звіті навести принаймні по одному символу з кожної групи, пояснити призначення та особливості входів і виходів та дати стисле тлумачення основних параметрів).

4.2.2 Застосувати макрофункції мультиплексорів для реалізації заданого варіанту (ХХ=01, 02, …) логічної функції y

4.2.2.1 У графічному файлі проекту 4ХХgr_macro дібрати макрофункції, потрібні для реалізаціїлогічної функції на мультиплексорах різної розрядності, настроїти їх, доповнити схеми іншими елементами, виконати компіляцію і функціональне моделювання, переконатися в правильності проектування та вибрати оптимальний варіант схеми на ІС жорсткої логіки.

< Приклад: d:\max2work\tutorial\4lab\400gr_macro.gdf, .scf (схеми 1...4).

F Примітки:

1. Відмінність застосування груп полягає в тому, що масиви примітивів вводимо у вигляді одного елемента, ім’я якого позначається діапазоном групи, а з’єднувальні шини зображаємо грубими лініями (тип лінії вибирається з верхньої панелі інструментів).

2. У випадку розгалужених шин треба вводити їх імена, а також імена з’єднаних з ними ліній: курсором (інструменти "стрілка" або літера "А") на шині (лінії) позначити миготливу точку і ввести текст (або ввести його у вільному місці і перетягнути інструментом "стрілка" в потрібну позицію). При цьому назви розгалужених шин (ліній) мають збігатися з назвами з’єднуваних ними вузлів (входів, виходів), інакше узгоджуємо імена за допомогою буферів Wire, які ресурсу не потребують, бо реально не існують.

3. Компіляцію і моделювання доцільно виконувати кроками: спочатку змоделювати схему 1, відтак доповнити її схемою 2 і повторити моделювання і т. д.

4.2.2.2 У текстовому файлі проекту 4ХХtx_macro реалізувати один з варіантів, еквівалентний схемам за п. 4.2.2.1.

< Приклад: d:\max2work\tutorial\4lab\400tx_macro.tdf, .scf.

F  Примітка. У текстових файлах літера „х” зарезервована (для невизначеного стану), тому без індексу на кшталт x[4..1] її не можна використовувати; отже, для позначення груп слід вживати імена типу хin[], хi[], d[] тощо.

4.2.3 Засвоїти основи автоматичного створення різновидів мегафункцій за допомогою менеджера MegaWizard Plug-In Manager на прикладі синтезу мультиплексора найбільшої  розрядності N, необхідного для реалізації заданого варіанту функції (див. d:\max2work\tutorial\4lab\ 400gr_macro.gdf, схема 1).

4.2.3.1 Запустити менеджер мегафункцій (незалежно від наявності відкритого якогось файла): меню File > MegaWizard Plug-In Manager і відповісти на запитання в діалогових вікнах.

4.2.3.2 На сторінці 1 (page 1) вибрати дію, яку треба виконати – створити (Create …) новий різновид мегафункції або редагувати (Edit …) існуючий різновид > Next.

4.2.3.3На сторінці 2а зліва зі списку доступних мегафункцій вибрати (натиснути +) категорію (gates) і функцію (LPM_MUX), а справа – тип мови для створюваного файла (AHDL) і до віконця What name … ввести ім’я файла 4XXmuxN, але якщо директорія не відповідає потрібній, треба її змінити: натиснути кнопку Browse (огляд) і в діалоговому вікні Select file name прокруткою по черзі встановити потрібні папки, ввести ім’я файла і зберегти (у віконці відобразиться директорія з ім’ям) > Next.

F Примітка. У діалоговому вікні Select file name, у разі потреби, можна створити нову папку за допомогою піктограми.

4.2.3.4 На сторінці 3 в графі How many 'data' inputs ...? ввести кількість інформаційних входів (входів даних), у графі  How wide should 'data' input and 'result' output buses be? –  ширину в бітах кожного з них і виходу (залишити 1, але для перемикача шин ввести потрібну їх ширину) > Finish.