Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 60

7.2.1.1 Дослідити паралельний регістр з трьома станами виходів на основі D-тригерів зі статичним керуванням: за принциповою електричною схемою та осцилограмами сигналів (файли d:\max2work\tutorial\7lab\ 7par.gdf, .scf) визначити умови режимів записування, зберігання та зчитування інформації, виміряти затримку перемикання. У звіті навести також умовне графічне позначення за ДСТУ такого регістра зі стислим поясненням принципу його дії та осцилограм сигналів.

7.2.1.2 Дослідити регістр прямого зсуву (зсуву праворуч) на D-тригерах з динамічним керуванням (схема 1) у режимах послідовного запису, паралельного та послідовного зчитування (файли d:\max2work\tutorial\7lab\7zsuw.gdf, .scf) та розглянути особливості побудови і перемикання регістра зсуву вліво (зворотного зсуву) і реверсивного регістра (схеми 2, 3).

7.2.1.3 Ознайомитися з різновидами регістрів бібліотеки бази даних (файл d:\max2work\tutorial\7lab\7lіbrе.gdf): макрофункціями (вибраними ІС серії 74) паралельних регістрів і регістрів зсуву та мегафункціями. Розглянути функціональні прототипи (FUNCTION), таблиці відповідності та інші довідкові дані (див. п. 1.1.1.2), пояснити призначення та особливості входів і виходів.

7.2.2 Застосувати регістр зсуву в графічному редакторі для побудови заданого варіанту ХХ генератора кодової послідовності (ГКП) або розподільника імпульсів/рівнів (РІР)

7.2.2.1 Зібрати найпростіший (несамовідновлювальний) пристрій на макрофункції регістра зсуву вибраного типу в графічному файлі d:\max2work\tutorial\7lab\7XXgkp(ri)1.gdfпроектуd:\max2work\tutorial\7lab\ 7XХgkp(ri)1, виконати компіляцію і моделювання та випробувати його на самовідновлюваність за часовими діаграмами d:\max2work\ tutorial\7lab\ 7XXgkp(ri)1.sсf.

<  Приклади: d:\max2work\tutorial\7lab\700gkp1.gdf, sсf, 700ri1.gdf, sсf (схема 1).

F  Примітка. У наведених прикладах пристрій переводиться до станів поза робочим циклом шляхом паралельного завантаження коду зі входів di сигналом MODE=1. Додатковим буфером LCELL у схемі РІР (d:\max2work\tutorial\7lab\700ri1.gdf) синхроімпульси затримуються, аби уникнути завад на краях імпульсів Qi.

7.2.2.2 Скоригувати схему для утворення самовідновлювального пристрою, виконати п. 7.2.2.1 (можна в тому самому файлі) та скласти повний перемикальний граф.

<  Приклади: d:\max2work\tutorial\7lab\700gkp1.gdf, sсf (схема 2), d:\max2work\tutorial\7lab\700ri1.gdf, sсf (схема 2); інверсні пристрої: d:\max2work\tutorial\7lab\700gkp0.gdf, sсf, 700ri2.gdf, sсf, 700ri3.gdf, sсf.

7.2.2.3 Визначити швидкодію за допомогою утиліти Registered Performance: натиснути значок часового аналізатора інструментальної панелі (або меню MAX+plus II > Timing Analyzer) > меню Analysis > Registered Performance > Start у віконці часового аналізатора, де зчитати інформацію щодо швидкодії > з меню File або інструментальної панелі. Зберегти файл у формі таблиці 7XXgkp(ri)1.tao, після чого зчитати текстовий файл 7XXgkp(ri)1.tao > List Paths у віконці часового аналізатора > OK в інформаційному віконці і зчитати повідомлення про шляхи та величину затримок > зберегти файл 7XXgkp(ri)1.mtf > відтак зчитати текстовий файл 7XXgkp(ri)1.mtf.

< Приклад: d:\max2work\tutorial\7lab\700gkp1.tao, .mtf.

7.2.2.4 Скласти та дослідити самовідновлювальний пристрій на мегафункції регістра зсуву (можна в тому самому графічному файлі).

< Приклад: d:\max2work\tutorial\7lab\700gkp1.gdf, sсf (схема 3).

7.2.2.5 Скласти та дослідити самовідновлювальний пристрій на автоматично створеному за допомогою менеджера MegaWizard Plug-In Manager різновиді мегафункції регістра зсуву 7XXwiz_reg.sym (можна в тому самому графічному файлі).

< Приклад: d:\max2work\tutorial\7lab\700wiz_reg.sym, 700gkp1.gdf, sсf (схема 3).

7.2.3 Застосувати регістр зсуву в текстовому редакторі виконанням завдання за п. 7.2.2.

7.2.3.1 Створити та дослідити пристрій на основі макрофункції регістра вибраного типу в тестовому файлі (.tdf)проекту 7XXreg_decl на кшталт самовідновлювальної схеми на макрофункції з графічного файла, для чого: