Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 89

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

и)

к)

л)

м)

н)

п)

Рисунок А1

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

и)

к)

л)

м)

н)

п)

Рисунок А2

Варіанти завдання 2

Для заданої згідно з варіантом логічної функції y: а) побудувати таблицю відповідності і діаграму термів (Вайча-Карно); б)  навести досконалі (ДДНФ або ДКНФ) та мінімальні (МДНФ і МКНФ) форми; в) перетворити мінімальні форми до базисів І-НЕ, АБО-НЕ, І-АБО-НЕ; г) мінімізувати схему в базисі І-НЕ, АБО-НЕ чи мішаному, який забезпечує меншу складність; д) навести схеми за п. в), г); е) записати задану логічну функцію (без перетворень) та вирази за п. в), г) мовою опису апаратури AHDL.

1) ;

2) ;

3) ;

4);

5) ;

6);

7);

8);

9) ;

10) .

Варіанти завдання 3

а) Записати апаратною мовою AHDL логічну функцію (первісний вираз без перетворень) свого варіанта завдання 2.

б) Спроектувати на основі двійкового дешифратора перетворювач (дешифратор) до семисегментного коду для індикації знаків:

1) E, r, A; 2) d, o, b, A; 3) r, A, d, I, o; 4) A, b, C, d, E, F; 5) P, O, L, E, H, A, C; 6) b, L, o, c, A, h, r, E; 7) C, U, r, d, O, H, L, E, b; 8) 0…9; 9) 0...7; 10) H, E, r, c.

        в) Побудувати дешифратор-демульти­плексор (двійковий):

Варіант*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розрядність

4:9

3:5

4:10

3:6

4:11

3:7

4:12

3:8

4:13

4:14

* Варіанти 11...20 – те саме, але з інверсними виходами.  

Варіанти завдання 4

Спроектувати ЦКП для реалізації логічної функції, заданої згідно з варіантом завдання 2, на мультиплексорах різної розрядності та вибрати оптимальний варіант.

Варіанти завдання 5

Побудувати пороговий елемент на суматорах і компараторах:

1) 2 з 5, 2) 3 з 6, 3) 3 з 7, 4) 4 з 8, 5) 3 з 5, 6) 4 з 6, 7) 3 з 8, 8) 4 з 9, 9) 4 з 5, 10) 5 з 8, 11) 6 з 9, 12) 7 з 10.

Варіанти завдання 6

За дóзвільного рівня Enable синхроімпульсом Clock записати до тригерів дані і сформувати на їхніх виходах логічну функцію, задану варіантом завдання 2, за власним вибором базису.

Варіанти завдання 7

Спроектувати на основі регістра зсуву ЦПП (далі наводиться тип пристрою – варіант – дані):

ГКП реверсивний – 1) N = (0000101); 5) М = 5; 9) N = (00101);

РІР  – 2) N = (01111); 6) М = 7; 10) М = 9;

ГКП– 3) М = 7; 7) N = (01011);  11) N = (0001101);  

РІР реверсивний – 4) М = 5; 8) N = (00011); 12) М = 6.

Варіанти завдання 8

Спроектувати згідно з варіантом:

а) недвійковий лічильник із заданим модулем М і звичайним порядком лічби шляхом перетворення двійкового лічильника (далі наводиться варіант – модуль): 1) М =3, 4, 5 – програмований; 2) М = 15; 3) М = 6, 7, 8 ‑ програмований; 4) М = 14; 5) М = 5, 10 – програмований; 6) М = 13; 7) М = 9, 10 – програмований; 8) М = 12; 9) М = 10, 15 ‑ програмований; 10) М = 11;

б) недвійковий лічильник із заданим модулем М і звичайним порядком лічби на тригерах зі зворотними зв’язками (далі наводиться варіант – модуль – тип тригерів): 1) М = 11 – D; 2) М = 7 – JK – реверсивний; 3) М = 5 – RSC;  4) М = 7 – D – реверсивний; 5) М = 9 – TE;  6) М = 6 – RSC – реверсивний;  7) М =10 – JK; 8) М = 6 – TE – реверсивний;  9) М = 9 – JK; 10) М = 5 – D – реверсивний;

в) безвентильний подільник частоти на JK-тригерах (далі наводиться варіант – модуль): 1) М = 6; 2) М = 7; 3) М = 9; 4) М = 10; 5) М = 14; 6) М = 12; 7) М = 18; 8) М = 20; 9) М = 15; 10) М = 17.

Варіанти завдання 9