Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 71

8.2.3.3 Виконати п. 8.2.3 за текстового (.tdf) введення проекту 8XXzz_tx на автоматично створеному за допомогою менеджера MegaWizard Plug-In Manager різновиді мегафункції лічильника 8XXwiz_rew.sym.

< Приклад: реверсивний лічильник зі звичайним порядком лічби і модулем 5 на зразку мегафункції d:\max2work\tutorial\8lab\800wiz_rew.sym у файлах d:\max2work\tutorial\8lab\800zz_ tx.tdf, .sсf.

F Примітка. Зауваження щодо відповідності імен стосується і мегафункції, наприклад, з автоматично створеного її зразка

FUNCTION 800wiz_rew  (clock, updown)

                     RETURNS (q[2..0]);

використовуємо в рівняннях ct.clock, ct.updown, ct.q[]. Імена виводів можна взяти з її файлів включення 800wiz_rew.inc або символьного 800wiz_rew.sym.

8.2.4 Спроектувати подільник частоти із заданими коефіцієнтом поділу – модулем М (згідно з варіантом завдання, див. додаток А, варіант завдання 8, в)

8.2.4.1 Побудувати безвентильний подільник частоти з використанням JK-тригерів за графічного (.gdf) введення проекту 8XXpod_gr, виконати компіляцію і моделювання (.sсf), визначити його швидкодію та скласти перемикальний граф.

< Приклади: подільник частоти з коефіцієнтом поділу 5 на основі лічильника 74293 (схема 1) і з коефіцієнтом поділу 11 на JK-тригерах (схема 2) у файлах d:\max2work\tutorial\8lab\800pod_gr.gdf, sсf.

F Примітка. Інверсні асинхронні входи передустановлення SN[4..0] і скидання RN (схема 6) призначені для випробування лічильника на самовідновлюваність і побудови повного перемикального графа. Для цього інверсним кодом, наприклад, SN[4..0] = 0016 (інтервал 460...480 нс на часових діаграмах) можна асинхронно записати до всіх розрядів лічильника одиниці і по моделюванні імітатором простежити шлях повернення до робочого циклу: 1F ® 0Е ® 15 ® ...; відтак записати з метою наочності в цьому (або іншому) місці інший стан поза робочим циклом, знов змоделювати та простежити шлях і так само повторити цю процедуру для потрібної кількості станів.  

8.2.4.2 Створити подільник частоти за текстового (.tdf) введення проекту 8XXpod_sm як скінченний автомат (State Machine) за власним вибором оператора логічної секції для позначення його переходів (див. п. 7.2.4) на кшталт файла 8XXpod_gr.gdf та дослідити його. Користуючись часовими діаграмами (.sсf), визначити тип пристрою, утворений автоматичним синтезатором як подільник частоти.

< Приклади: подільник частоти із коефіцієнтом поділу М = 11 – файли d:\max2work\tutorial\8lab\800pod_sm.tdf, sсf.

8.2.5 Засвоїти основи створення проекту за сигнального його введення (часовими діаграмами) на прикладі автоматичного синтезу подільника частоти із заданими коефіцієнтом поділу – модулем М (згідно з варіантом завдання, див. додаток А, варіанти завдання 8, в).

8.2.5.1 Створити новий файл часових діаграм 8ХХwav.wdf з розширенням wdf(Waveform Design File – проектний файл часових діаграм) за допомогою послідовності наведених піктограм (або командами з меню): визначити ім’я проекту, відкрити новий файл часових діаграм із зазначеним розширенням та надати йому ім’я проекту.

8.2.5.2 Створити такі кола для подільника частоти:

а) вхідне коло лічи­льних імпульсів: В** по полю у верхній частині діаграм (під заголовками Name, Type, Value) > у діалоговому вікні Insert Node (вставити коло) ввести в графах: Node Name – ім’я вхідного порту, наприклад, clk; Default Value (рівень за замовчуванням) – пасивний рівень, наприклад, 0 (можна прокруткою); І/О Type (вхідний/вихідний тип порту) – прапорець Input Pin > OK (так само, у разі потреби, вводимо інші входи, наприклад, скидання та передустановлення тригерів);

б) внутрішнє коло для логічного зв’язку вхідних і вихідних сигналів: повторюємо п. а, але в діалоговому вікні Insert Node вводимо в графах: Node Name – ім’я кінцевого автомата (State Machine), наприклад, stm; І/О Type – прапорець Buried Node (внутрішнє коло); Node Type – ввімкнути Machine; Default Value –  залишаємо невизначений стан Х (або прокруткою призначаємо третій стан Z чи визначені стани 0 або 1); Secondary Inputs (вторинні входи, тобто керувальні входи, що приєднуються до автомата з утворених вхідних кіл) – прокруткою вводимо Clock (тактові імпульси): clk та, якщо є, так само Reset (скидання) і Preset (передустановлення) > OK;