Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 11

F Примітка. Наведені операції з файлами дають змогу пришвидшити введення даних під час моделювання власного проекту шляхом використання фрагментів часових діаграм з інших проектів. Зауваження щодо документування зроблено в примітці 3 до п. 1.2.1.4.

1.2.1.6  Відпрацювати деякі прийоми роботи з групою файлів.

а) Для зіставлення змісту залишити на екрані два файли, наприклад, 1logfun.scf і 1log_f.gdf, відтак розгорнути їх до вікон зі смугами прокручування в кожному: меню Window > The Horizontally (або клавішами Shift+F4), смугами прокручування на графічному файлі знайти потрібну схему, наприклад, буфер з виходом у1, прокручуванням часових діаграм на сигнальному файлі дібрати епюру zi, що відповідає цьому виходу,


інструментом вертикальної панелі Enters new text... (вставити новий або редагувати існуючий текст – у вигляді літери А) клацнути у вільному місці графічного файла і надрукувати напис „=z1”, відтак інструментом вибору (стрілка) виділити цей напис червоною рамкою і при утримуваній лівій кнопці миші перетягнути його до виходу схеми для утворення напису „у1=z1”; продовжуючи, зіставити в такий спосіб усі потрібні схеми з епюрами. 


б) Для вибіркового копіювання залишити на екрані два файли, наприклад, d:\max2work\rt\0br\1log_func.scf і d:\max2work\1lab\1logfun.scf, відтак розгорнути їх до вікон зі смугами прогону в кожному: меню Window > The Vertically (або клавішами Shift+F5), смугами прогону на файлі-оригіналі знайти потрібні епюри, виділити і скопіювати їх у буфер, відтак клацнути в полі Name файла-копії та вставити зображення з буфера.

в) Коли під час роботи над проектами відкрито багато файлів, до яких доводиться час від часу повертатися, доцільно їх впорядкувати.


Для попереднього перегляду розташувати файли у вигляді неперетинних вікон на екрані (див. рисунок зверху сторінки) командою з меню Window > The Horizontally або The Vertically. Відтак файли, не потрібні в першу чергу, згорнути до іконок внизу екрана клацанням символу згортання в рядку заголовку файла, а решту файлів розташувати каскадом з відображенням заголовків командою з меню Window > Cascade (див. рисунок внизу сторінки). Для переведення на передній план відкритого файла достатньо клацнути рядок його заголовка вгорі або нижній символ прокрутки зліва, або рядок з ім’ям 1, 2, 3 ... 9 зі списку в меню Window. Якщо двічі клацнути на іконці згорнутого файла, або один раз клацнути на іконці розгортання чи рядок з ім’ям файла у згаданому списку, файл розгортається до такого вікна (в каскаді чи повного), з якого він був згорнутий.

Крім того, завжди можна повернутися до проектного файла верхнього рівня (тобто до файла, з якого утворено проект, зазначений у рядку заголовка Manager) піктограмою Opens the top-level design file (відкрити проектний файл верхнього рівня). Після натиснення її цей файл або відкриється заново, або пересунеться з каскаду відкритих файлів на передній план.

1.2.2  Дослідити логічні елементи


1.2.2.1 За ідеалізованими часовими діаграмами (без урахування затримок, файл 1logfun.scf ) побудувати таблиці відповідності функцій z1z14 і записати вирази z1z14 = f(x1, x2) у булевому базисі. Під час побудови таблиці зручно користуватися часовим маркером – лінією блакитного кольору. Для цього слід перетягнути вузол (квадратик вгорі) маркера при натиснутій лівій кнопці в довільне положення на першій часовій ділянці діаграм і зчитати в полі рівня (Value) значення сигналів, поданих в полі імені (Name). Відтак перетягнути маркер на другу ділянку і так само зчитати рівні і т. д. до заповнення всієї таблиці відповідності.

F Примітки:

1. Переривчастим клацанням по стрілках біля поля часу маркера (Ref) він переводиться до стрибка рівнів на діаграмах.

2. Ширину поля імені і поля рівня можна змінити перетягуванням відповідного вузла (квадратика між полями).