Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 5

Процесор повідомлень (Message Processor) забезпечує формування, відображення і локалізацію (зазначення місця в проекті, якого стосується певна інформація) повідомлень трьох типів: про помилки (Error), попередження (Warning) і інформаційні (Info). Причину появи того чи іншого повідомлення можна з'ясувати через опцію Help on Message менеджера. Компіляція проекту неможлива до повного усунення помилок, а за наявності попереджень вона успішно завершується, проте попередження мають бути ретельно проаналізовані з наступним усуненням їх причин або ігноруванням залежно від наслідків. Інформаційні повідомлення несуть додаткову інформацію, яку можна взяти до уваги на етапі конфігурування мікросхеми.

В4   Методика виконання лабораторних робіт

Лабораторний цикл охоплює: а) теоретичний матеріал з основних розділів цифрових пристроїв, б) виконання практичних завдань і в) лабораторні дослідження. Основна увага приділяється засвоєнню основ цифрових пристроїв, а комп’ютерна техніка є інструментарієм для відпрацювання навичок сучасної інженерної праці, коли левова частка діагностики під час експлуатації діючої апаратури та проектування і налагодження нової апаратури має припадати на програмне моделювання за допомогою САПР. З метою активізації самостійного навчання лабораторні роботи мають варіантний характер – крім спільної частини дослідження типових пристроїв передбачено також індивідуальне завдання. Методично лабораторний цикл побудовано таким чином, аби роботи можна було виконати самостійно, у дистанційному режимі.

З огляду на це перед виконанням лабораторної роботи необхідно: а) засвоїти теоретичний матеріал з її теми, б) виконати практичне завдання згідно зі своїм варіантом, в) ознайомитися з лабораторним завданням з метою з’ясувати, які процедури САПР і елементи програмного забезпечення потрібно відпрацювати під час дослідження. У зв’язку з надзвичайно розгалуженою системою MAX+Plus II рекомендується обмежитися потрібним мінімумом відомостей щодо САПР, достатніх для виконання даної роботи.

В5   Зміст звіту з виконання лабораторної роботи

Назва і мета роботи; результати виконання домашнього завдання; зміст кожного пункту лабораторного завдання: файли зі схемами, часовими діаграмами та іншими результатами зі стислими поясненнями і висновками.

В6   Універсальний лабораторний стенд

Лабораторний стенд призначений виконувати такі функції: 1) моделювати ЦП і їх характеристики на комп’ютері; 2) реалізовувати реальні пристрої на ПЛІС, що еквівалентно складанню і дослідженню ЦП на будь-якій елементній базі; 3) одночасно з досліджуваним ЦП створювати вимірювальні пристрої, зокрема, осцилограф; 4) відпрацьовувати (макетувати) прототипи реальних розробок, у тому числі під час курсового і дипломного проектування та науково-дослідної роботи (НДР).

Основу стенда становлять персональний комп’ютер РС, лабораторна плата UP2 (UP – University Program) фірми Altera (США) та з’єднувальний пристрій ByteBlaster (рис. В2), описаний у лабораторній роботі № 9. Крім того, є можливість приєднувати джерела сигналів, радіовимірювальні та інші засоби, а також створювати систему з кількох плат. Ресурс плати UP2 поділено між двома мікросхемами – родини МАХ7000S (тип EPM7128S) та FLEX10K (тип EPF10K70). На функціональній схемі (рис. В2) подано елементи, що стосуються першої ПЛІС, позначення яких відповідає схемі розташування (рис. В3). За функціональним призначенням ці елементи можна поділити на групи, умовно відокремлені секціями (рис. В2).

1 Мікросхема з функціональними рознімачами. ПЛІС EPM7128S встановлена у 84-контактний рознімач з пластиковим корпусом і виводами J-форми типу PLCC (Plastic J-lead Chip Carrier) – по 21 контакту з кожного боку. По периметру мікросхеми розташовано чотири 22-контактні дублювальні рознімачі Р1...Р4, з’єднані з виводами відповідного боку ПЛІС. Номери виводів мікросхеми позначено на самій платі, а їх з’єднання з контактами рознімачів Р1...Р4 наведено в таблиці Б1 (тут і далі – див. додатки), де символом „х” позначено невикористовувані контакти. Живлення, „земля” та програмувальні сигнали JTAG до цих рознімачів не підведено. Контактні гнізда PS призначені для зовнішніх з’єднань сигнальних виводів користувача І/О. Додатковий рознімач розширення MAX_EXPANSION призначений для під’єднання зовнішніх пристроїв. Його контакти з’єднано зі входами/виходами користувача І/О, глобальними входами, а також контактами живлення та „землі” мікросхеми [9].