Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 42

5.1.5 Дисплей ієрархічного проекту

З метою полегшення проектування відносно складних ЦП, забезпечення ефективного контролю синтезу складників і їх взаємодії проект доцільно поділити на частини – підпроекти, які можна синтезувати окремо в графічному або текстовому редакторі, але весь ієрархічний проект опрацьовується тільки в графічному редакторі. При цьому пристрій зображається у вигляді, що нагадує структурну або функціональну схему, елементами якої є  примітиви, макро- і мегафункції, а також згорнуті до символів файли, створені розробником. Ієрархічний проект має містити всі зовнішні сигнали і внутрішні сигнали з’єднань між складниками, подані шинами і лініями, як у звичайному проекті.    

Рисунок 5.9

Дисплей ієрархічного проекту (рис. 5.9) відображає його структуру у вигляді дерева, гілками якого є складові підпроекти. Кожна гілка позначена ім’ям файла і значком відповідного підпроекту, а біля вершини ієрархії розташовано також значки допоміжних файлів, зокрема, звітного (rpt), часових діаграм (scf), цоколівки ІС (pin) та ін. Подвійним клацанням по значку можна відкрити ці файли, при цьому на ієрархічному дереві відкриті файли помічаються. Натисненням вершин дерево можна розгортати і згортати, а з меню Options змінити його орієнтацію – горизонтальну чи вертикальну.

5.2  Лабораторне завдання

5.2.1 Дослідити типові арифметичні пристрої

5.2.1.1 Дослідити cуматори: за принциповими електричними схемами (файл d:\max2work\tutorial\5lab\5sum.gdf) та осцилограмами сигналів (d:\max2work\tutorial\5lab\5sum.scf) півсуматора (схема 1) і однорозрядного повного суматора (схема 2) на логічних елементах І‑АБО-НЕ скласти таблиці відповідності і рівняння вихідних функцій, виміряти затримку вихідних імпульсів. У звіті навести також умовне графічне позначення за ДСТУ таких ЦКП зі стислим поясненням принципу їх дії. Розглянути особливості побудови і перемикання типового багаторозрядного суматора (макрофункції за схемою 3) та суматора на мегафункції (схема 4).

5.2.1.2 Дослідити типовий арифметико-логічний пристрій (АЛП) на макрофункції серії 74 (схема 5) у режимах виконання арифметичної операції додавання (при М=0) та логічної операції кон’юнкції (при М=1).

5.2.1.3 Дослідити компаратори: за принциповими електричними схемами (файл d:\max2work\tutorial\5lab\5comp.gdf) та осцилограмами сигналів (d:\max2work\tutorial\5lab\5comp.scf) однорозрядного компаратора (схема 1) на логічних елементах та типового багаторозрядного компаратора (макрофункції за схемою 2) скласти таблиці відповідності і рівняння вихідних функцій, виміряти затримку вихідних імпульсів. Розглянути особливості побудови і перемикання компаратора  на мегафункції (схема 3) та виконання функцій компаратора на основі багаторозрядного cуматора (схема 4).

5.2.1.4 Ознайомитися зі стандартними арифметичними пристроями серії 74 (макрофункціями) та параметризованими мегафункціями (файл d:\max2work\tutorial\5lab\5lіbr.gdf): суматорів і суматора-віднімача (Adder Macrofunctions, Parame-terized Adder/Subtractor Megafunctions); АЛП (Arithmetic Logic Unit Macro-functions); помножувачів (Multiplier Macrofunctions, Parameterized Multiplier Megafunctions) та компараторів (Comparator Macrofunctions, Parameterized Comparator Megafunction). Розглянути функціональні прототипи, параметри, таблиці виконуваних функцій різновидів арифметичних пристроїв (достатньо по одному з кожної групи), пояснити призначення та особливості входів і виходів.

5.2.2 Застосувати арифметичні пристрої в графічному редакторі для побудови порогового елемента, заданого згідно з варіантом ХХ

5.2.2.1 Скласти пристрій для підсумовування кількості N одиничних рівнів вхідних сигналів на макрофункціях суматорів вибраного типу в графічному файлі d:\max2work\tutorial\5lab\5XXsum.gdfпроекту 5XХsum, виконати компіляцію і моделювання, переконатися в правильності функціонування пристрою за часовими діаграмами d:\max2work\tutorial\5lab\ 5XXsum.sсf та створити символьний файл 5XXsum.sym (див. п. 3.2).