Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 12

3. Аби коментарі (рядок з червоною лінією А) були правильно розташовані відносно часових епюр, слід спочатку розгорнути файл на весь екран, а відтак, за необхідності, згорнути у вікно (тобто на частину екрану).  

1.2.2.2 Визначити еквівалентну логічну функцію, виконувану кожною схемою на примітивах (файл 1log_f.gdf ). На копії схеми у власному файлі навести номери часових діаграм (файл 1logfun.scf), що відповідають кожному виходу, наприклад, y1 = z1, y2 = z2 тощо.    

1.2.2.3 Спостерігати на виході основних логічних елементів (файл 1ryz.gdf) виникнення ризиків у вигляді паразитних імпульсів внаслідок небезпечних змагань сигналів (файл 1ryzyk.scf); дані подати фрагментами ідеалізованих (без урахування затримок) осцилограм вхідних і вихідних сигналів у місцях виникнення ризиків зі стислим поясненням.

1.2.2.4 Ознайомитися з дібраними елементами бібліотеки примітивів (файл 1libr.gdf): 1) портами, 2) буферами, 3) логічними елементами, а також прикладами їх мікросхемного виконання на ІС серії 74.  Дати тлумачення сенсу кожного позначеного символами примітива. Отримати інформацію з довідки для кожного примітива.

1.2.3 Засвоїти основи часового аналізу на прикладі дослідження формувального кола на логічних елементах

1.2.3.1 За схемою і часовими діаграмами (файли 1det.gdf, .scf) розглянути принцип побудови різницевого елемента (РЕ) на логічному елементі І-НЕ і елементі затримки з інверсією (буфер ЕХР) та застосування його у колах формування коротких імпульсів – детекторах фронтів вхідних імпульсів х: за позитивним (dx1n), негативним (dx2n) їх перепадом та за обома перепадами (dx3).

F Примітки:

1. У класичному детекторі фронтів на ІС жорсткої структури для затримки та інверсії застосовують ланцюжок з непарної кількості логічних елементів з інверсними виходами. Щодо алгебри логіки це не має сенсу, тому компілятор за аксіомою подвійного заперечення усуває зі схеми „зайві” ланцюжки елементів, отже, і затримку. Аби запобігти цьому, в ІС програмованої структури застосовано буфер ЕХР.

2. На часових діаграмах у полі імені наведено три типи вузлів: вхідні порти з позначкою I (Input), вихідні O (Output) та внутрішні вузли В (Вuried – внутрішній, прихований), не сполучені безпосередньо із зовнішніми контактами („ніжками”) ІС. Внутрішні вузли подано задля наочності з’ясування виникнення коротких імпульсів.

1.2.3.2 Виміряти затримки поширення сигналів та тривалості вихідних імпульсів ручним способом. Для цього переривчастим клацанням по стрілках біля поля часу маркера (див. рисунок до п. 1.2.2.1) переводимо останній до потрібного перепаду сигналу і відлічуємо час у згаданому полі.

F Примітки:

1. Для вимірювань можна користуватися також курсором (інструментом вибору у вигляді стрілки на вертикальній палітрі): індикатори Time та Interval відзначають часове положення стрілки і віддаль між нею і маркером.

2. Подвійним клацанням по індикаторному полю Ref викликається віконце, яке дозволяє перевести маркер в будь-яку позицію на часовій сітці. Для переведення маркера в довільну позицію незалежно від кроку сітки слід зняти прапорець Snap to Grid (прив’язка до сітки) в меню Options.

1.2.3.3 Виміряти затримки поширення сигналів від вхідних до вихідних виводів мікросхеми часовим аналізатором у режимі матриці затримок.

а) Відкрити  графічний  файл (наочніше)  або  файл  часових  діаграм власної копії проекту 1det, директорія та ім’я якого позначено в рядку заголовка Manager, інакше це ім’я треба ввести піктограмою або командою File > Project > Set Project to Current File.

б) Піктограмою Saves … and starts the Compiler (зберегти зміни у файлі і запустити компілятор) або командою File > Project > Save & Compile скомпілювати проект, натиснути ОК в інформаційному віконці про успішну (successful) компіляцію та закрити вікно компілятора.

в) Викликати часовий аналізатор піктограмою Opens the Timing Analyzer (відкрити часовий аналізатор) або з меню MAX+plus II > Timing Analyzer та, якщо раніше не було вибрано тип часового аналізу за допомогою матриці затримок, установити його з меню Analysis > Delay Matrix.