Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 4

Редактор часових діаграм (Waveform Editor) виконує функцію введення діаграм (епюр) вхідних сигналів та формування на основі компіляції і функціонального моделювання логіко-часових вихідних діаграм з метою наочної імітації функціонування пристрою. Результатом є файл з розширенням .scf (Simulator Channel File). За допомогою цього редактора можна також створити проект шляхом введення потрібних часових діаграм. Сформований  таким чином проектний файл має розширення .wdf (WaveformDesign File).

Текстовий редактор (TextEditor) призначений для створення і редагування проектних файлів, в яких проект вводиться мовою опису пристроїв AHDL (Altera Hardware Description Language) або близькими до неї мовами типу VHDL чи Verilog HDL. Результатом є файл з розширенням .tdf. (Text Design File). Цим редактором можна також задати в текстовому вигляді часові діаграми (вектори) сигналів у файлі з розширенням .vec.

Символьний  редактор (Symbol Editor) дозволяє редагувати існуючі символи і створювати нові; будь-який відкомпільований проект може бути згорнутий до символу, поміщений до бібліотеки символів і використаний як елемент іншого проекту. Символи зручно застосовувати разом з іншими схемними компонентами в графічному і текстовому редакторах. За ієрархічної побудови проекту його основний файл за допомогою символів набуває вигляду структурної схеми, що спрощує створення складних пристроїв. Файл цього редактора має розширення .sym (Symbol File).

Редактор фізичного розміщення (Floorplan Editor), виконує автоматичне розміщення елементів мікросхеми і трасування з’єднань. Також є можливість ручного редагування зв’язків на плані розташування комірок мікросхеми. Результатом є конфігураційний файл, необхідний для фізичного програмування структури кристала; створюється також файл звітності з інформацією, зокрема, про використання ресурсу ІС.

Компілятор (Compiler) єголовним програмним модулем, що виконує функції перевірки коректності введення проекту і локалізації помилок, математичного моделювання щодо оптимізації логічних функцій та часового аналізу, розподілу елементів по комірках мікросхеми тощо. Результатом виконання підпрограм компілятора є формування низки службових файлів, які використовуються іншими редакторами, у тому числі для програмування та конфігурування ІС.

Імітатор (Simulator) призначений для функціонального моделювання проекту з метою перевірки правильності логіки його функціонування. Результатом моделювання є формування часових діаграм вихідних сигналів, які є реакцією пристрою на вхідні сигнали, задані за допомогою редактора часових діаграм або текстового редактора. Вихідні сигнали відображаються у файлах з розширенням .gdf і .vec.

Часовий аналізатор (Timing Analyser) виконує розрахунок часових інтервалів поширення сигналів між різними вузлами схеми скомпільованого проекту. Результатами аналізу є матриця затримок або дисплей швидкодії, які можна зберегти у вигляді таблиці файла з розширенням .tao (Timing Analyzer Output File – вихідний файл часового аналізатора).

Дисплей ієрархії (Hierarchy Display) забезпечує створення проекту ієрархічної структури, який може складатися з множини проектів різних рівнів, причому число рівнів не обмежується. Основний проект (найвищого рівня), створений у графічному редакторі, відображається у файлі дисплея ієрархії зв’язками між складниками з гіперпосиланнями.

Програматор (Programmer) виконує функції фізичного програмування і верифікації мікросхем, тобто створення протягом хвилин реально працюючих пристроїв. Крім того, перед фізичним програмуванням можна здійснити перевірку що мікросхема є порожньою, а після нього виконати верифікацію (перевірку на відповідність пристрою даним у файлі програмування) та функціональне тестування (перевірку на відповідність сигналів потрібним часовим діаграмам).