Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 85

а) Щоб можна було відредагувати розміщення елементів проекту в мікросхемі, необхідно спочатку в меню Assign (призначення) ввімкнути команду Back-Annotate Project (зміна результатів компіляції проекту).

б) У діалоговому вікні Back-Annotate Project на вкладці Assignments to Back-Annotate (призначення для зміни) вибрати тип, що містить Pin (вивід, штирок), наприклад, Chip, Logic Cell, Pin & Device та натиснути ОК;

в) Інструментом вертикальної палітри (або з меню Layout > Current Assignments Floorplan) ввімкнути поточні (тобто нові) призначення заданих у пункті б) елементів розміщення.

G Примітка. Якщо в проекті призначено не всі елементи, то редактор розміщення виведе список непризначених кіл і контактів у полі вікна Unassigned Nodes & Pins. Це поле можна використовувати також для тимчасового зберігання елементів під час їх переміщення.

г) Виставити в меню Options прапорець Show Moved Nodes in Gray (по­казувати сірим пере­міщені вузли), після чого елемент Moved відо­бразиться в полі кольоро­вих позначень вікна реда­ктора;

д) Взятися за контакт, наприклад, х6 і пересунути його для тимчасового зберігання до поля Unassigned Nodes & Pins (непризначені кола і контакти) або на вільний вивід (I/O), відтак на його місце перетягнути вхід х1, який відобразиться сірим кольором. У такий самий спосіб впорядкувати розташування всіх входів (х1...х7) і виходів (N0…N2);

е) Виконати перекомпіляцію проекту: піктограмою (або з меню MAX+plus II > Compiler) відкрити вікно компілятора, натиснути в ньому кнопку Start, кнопку ОК у віконці з повідомленням про успішну компіляцію після її завершення та закрити вікно компілятора. Внаслідок цього перепризначені контакти набудуть блакитного кольору.

9.2.1.3 Виправити результати неправильного призначення елементів уредакторі фізичного розміщення Floorplan Editor:

а) Виконати п. 9.2.1.2, а)...д), але перемістити, наприклад, вхід х4 на контакт 7 (I/O, TDI) і запустити компілятор (п. 9.2.1.2, е);

б) Після призупинення процесу компіляції у вікні процесора повідомлень з’явиться інформація про помилку, що не можна на вивід 7, призначений для програмування/ конфігурування, помістити сигнал х4. У віконці із запитом, чи не бажаєте Ви скасувати деякі налаштування і/або призначення слід дати негативну відповідь, закрити віконце запиту і вікно компілятора, пересунути вхід х4 на попередню або іншу припустиму позицію (на вільний контакт I/O) та знов скомпілювати проект.

G Примітка. Виправити неправильне призначення можна і в інший спосіб: виконати п. 9.2.1.3, а), б), але у віконці із запитом дати ствердну відповідь.

в) З’явиться діалогове вікно Override User Assignments (відхилити призначення користувача), в якому повторюється інформація процесора повідомлень про зміст помилки. У цьому вікні слід натиснути кнопку Edit Pin Assignments & LCELLs (редагувати призначення контактів і логічних комірок).

г) З’явиться нове діалогове вікно Edit Pin Assignments & LCELLs (редагувати призначення контактів і логічних комірок), в якому слід виділити рядок з неправильно призначеним контактом для входу х4, ввімкнути опцію Ignore Pin Assignment (скасувати призначення контакту) і натиснути кнопку ОК.

д) Натиснути кнопку ОК у попередньому діалоговому вікні Override User Assignments, після чого процес компіляції завершиться. Відтак слід натиснути кнопку ОК у віконці з повідомленням про успішну компіляцію і закрити вікно компілятора.

е) Натиснути на вертикальній палітрі інструмент відображення інформації про останню компіляцію (або в меню Layout виставити прапорець Last Compilation Floorplan) – вхід х4 повернеться на своє місце.

9.2.1.4 Переглянути логічні зв’язки між контактами і логічними комірками або лотоками призначень:

а) Виділити одну або декілька логічних комірок, натиснути інструмент палітри Displays the fan-in to the selected item(s) – відображати вхідні зв’язки виділен(ого/их) елемент(а/ів) – (або в меню Options вибрати опцію Show Node Fan-In – показати вхідні зв’язки кіл) і спостерігати логічні зв’язки у вигляді рожево-бузкових ліній;