Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II, страница 7

Функціонально повну систему або базис становить набір логічних функцій, за допомогою якого можна утворити логічну функцію будь-якої складності, наприклад, система функцій НЕ, АБО, І утворює булів базис. Мінімально повною є система, з якої не можна вилучити жодної функції без утрати її повноти; обов’язково в них має бути інверсія. Прикладом є системи з одного елемента І-НЕ чи АБО-НЕ (завдяки функціональній повноті елементи І-НЕ та АБО-НЕ називають універсальними). Пояснення щодо основ алгебри логіки а також арифметичні основи цифрової техніки, необхідні для розуміння логічних схем, викладено в [1].

Основні співвідношення (табл. 1.2) розглядаються в булевій алгебрі, здебільшого, відносно функцій АБО та І, а справедливість тих чи інших формул відносно інших функцій з'ясовується окремо (у табл. 1.2 для прикладу наведено також співвідношення для функції Виключне АБО). Важливими серед них є закони двоїстості або де Морґана, узагальнення яких свідчить, що взаємна заміна в логічному виразі будь-якої функції y прямих і інверсних змінних та знаків логічного додавання і множення спричиняє її заперечення.

                             (1.1)


Таблиця 1.1 – Основні логічні функції

Назва логічної функції

(логічного елемента)

Таблиця

відповід-

ності

Позначення функції

Умовне графічне

позначення

Звичайна

САПР

x2 x1

y0 y1

Булеве

AHDL

ДЕСТУ

САПР

Повторення

(повторювач, буфер)

НЕ (елемент НЕ,

інвертор)

Buffer

NOT

0

1

01

10

y0 = x1

y1 = !x1

АБО (елемент АБО,

диз’юнктор)

АБО-НЕ (елемент

АБО-НЕ / Пірса)

OR

NOR

0 0

0 1

1 0

1 1

0  1

1  0

1  0

1  0

y0 = x1 # x2

y1 = x1 !# x2

Подпись: 15І (елемент І / збігу,

кон’юнктор)

І-НЕ (елемент

І-НЕ / Шеффера)

AND

NAND

0 0

0 1

1 0

1 1

0  1

0  1

0  1

1  0

y0 = x1 & x2

y1 = x1 !& x2

Виключне АБО

(елемент

нерівнозначності)

Виключне АБО-НЕ

(елемент

рівнозначності)

XOR

XNOR

0 0

0 1

1 0

1 1

0  1

1  0

1  0

0  1

y0 = x1 $ x2

y1 = x1 !$ x2

Заборона

(елемент НІ)

Імплікація

(імплікатор)

(Inhb)

(Ninhb)

0 0

0 1

1 0

1 1

0  1

1  0

0  1

0  1

y0 = x1 & !x2

y1 = !x1 # x2


Таблиця 1.2 – Основи алгебри логіки

Співвідношення

АБО (OR)

а)

І (AND)

б)

Виключне АБО (XOR)

в)

Аксіоми:

1

Подвійне заперечення

2

Дозвіл

3

Блокування (інвертування)

()

4

Повторення

5

Доповнення

Закони:

1

Переставний

2

Сполучний

3

Розподільчий

4

Двоїстості (де Морґана)

Наслідки:

1

Склеювання

2

Поглинання

3

Заступлення

На відміну від звичайної, у булевій алгебрі всі співвідношення симетричні відносно функцій логічного додавання та множення. Аби запобігти помилок, операції виконують у послідовності за пріоритетом: найстарший пріоритет має функція логічного заперечення (НЕ), за нею йде логічне множення (І, І-НЕ), нарешті, найнижчими є операції логічного додавання (АБО, АБО-НЕ) та додавання за модулем два (Виключне АБО, Виключне АБО-НЕ). У САПР на основі мов HDL запрограмовано виконання операцій за пріоритетом: 1) НЕ, 2) І, І-НЕ, 3) Виключне АБО, Виключне АБО-НЕ, 4) АБО, АБО-НЕ. Послідовність виконання дій можна змінити, як завжди, за допомогою дужок.