Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 5

1.3. Підбір і вивчення літератури

Підбір літератури доцільно починати з аналізу тих тієї, що є рекомендованої за базовими дисциплінами для спеціальності «Фінанси». З цієї літератури можна підібрати основні джерела. Для підбору видань до теми доцільно ознайомитися і з літературою, що подана у списках літератури у цих джерелах.

Ознайомитися з літературою доцільно в наступній послідовності: нормативні документи (спочатку закони, після цього підзаконні акти), далі навчальні видання (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій), потім наукові видання (монографії, наукові статті, тези доповідей на конференціях), далі періодичні видання (економічно-аналітичні статті у пресі) та статистичні дані. Ознайомитися з джерелами слід в порядку зворотному хронологічному, тобто початку доцільно вивчити найсвіжіші публікації, після цього – торішні, потім – позаторішні тощо.

При пошуку нормативно-правових актів доцільно використати можливості тематичного пошуку документів в довідковій системі офіційного порталу Верховної Ради України – www.rada.gov.ua (дзеркало – www.rada.kiev.ua). Перевагами даного джерела є отримання документа з урахуванням численних змін внесених до нього і наявність гіперпосилань до інших нормативних актів.

Книги і статті слід підбирати з використанням систематичних покажчиків літератури в бібліотеці вузу і міста. При вивченні періодичних видань краще всього використати останні в році номери журналів, де розміщується покажчик статей, що опублікувалися за рік.

Практика свідчить, що більшість студентів, маючи гарні початкові навички роботи з першоджерелами, все ж не вміють в короткий термін витягти необхідну інформацію з великого обсягу. Можна рекомендувати наступну послідовність дій, що допомагає знайти головне в будь-якому виданні, не читаючи його цілком. Інформація аналізується в наступному порядку: заголовок; прізвище автора; найменування видавництва (або установи, що випустила книгу); час видання; кількість видань (перше, друге тощо); анотація; зміст; вступ або передмова; довідково-бібліографічний апарат (список літератури, покажчики тощо), ілюстративний матеріал і перші речення абзаців у главах, що викликають інтерес.

При вивченні заголовки сліду його зіставити з темою майбутньої роботи. Якщо заголовок співпадає з темою або вужче її, тоді має інтерес весь матеріал публікації. Якщо заголовок ширше теми, – тоді слід вивчити тільки частину цього видання.

Відомість прізвища автора також важлива. Якщо автор широко відомий, тоді книга скоріш всього буде містити стійкі положення. Якщо прізвище маловідоме, тоді до матеріалу слід підходити з критичних позицій і зважувати на докази положень, що наводить автор. Роботи маловідомих авторів не менш важливі, ніж публікації маститих учених. Як правило, маловідомі автори – це починаючи дослідники. Саме вони висувають і доводять нові положення. Ці нові положення можуть використовуватися як напрями власних досліджень або наражатися на критику.

Назва видавництва може містити інформацію про якість опублікованого матеріалу. Сучасні книжні видавництва спеціалізуються на певній тематиці і подають різні вимоги до якості робіт. Наприклад, серед видавництв, що спеціалізуються на економічній літературі, широко відомі такі як «Економіка», «Фінанси і статистика», «ІНЖЕК» тощо, штат яких укомплектований висококваліфікованими співробітниками, що забезпечують якісну підготовку до видання найбільш цікавих і актуальних робіт.

Якщо книга випущена науковою організацією, тоді вона, як правило, відбиває погляди певної школи економістів. Аналіз такої книги дослідником повинен бути направлений на пошук нових положень.

Час видання відбиває особливості того історичного періоду, в яких писалася книга. Матеріали, що опублікувалися до початку 90-х років ХХ ст., характеризуються ідеологізованістю і розглядом процесів з марксистсько-ленінських позицій. Період з початку 90-х років ХХ ст. до 1998 г. характеризувався ейфорією реформ і книги цього періоду, як правило, не містять критичного аналізу ринкових перетворень. З 1998 г. автори переосмислили роль ринку в житті суспільства. У зв'язку з цим книги останніх років відбивають більш реалістичний погляд на поточні економічні процеси, розкривають як «плюси», так і «мінуси» ринку.