Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 4

Послідовне викладення матеріалу дозволяє при гарній підготовці студента створити практично відразу логічні стрункий текст, але вимагає порівняно багато часу, бо доки не закінчений повністю чергова складова частина, автор не може переходити до наступної. Але для написання однієї складової частини вимагається інколи перепробувати декілька варіантів, доки не знайдеться кращий. У цей час матеріал, який майже не вимагає чернеткової обробки, очікує черги і лежить без руху.  

Вибіркове викладення припускає обробку матеріалу в будь-який зручній для автора послідовності, що дозволяє економити час, але може призвести до втраті логіки викладення.

При цілісному засобі спочатку здійснюється написання складових частин з розкриттям суті розглядуваних проблем (інколи і окремих деталей). Написавши таким чином всю роботу цілком і ознайомивши з ній керівника, вертаються до уточнення кожної складової частини роботи і всієї роботи в цілому. Цілісний прийом вимагає менше часу на підготовку остаточного варіанту, ніж при послідовному засобі, і, в кінцевому підсумку, дозволяє збудувати роботу логічно стрункої.

Залежно від індивідуальних особливостей студента, за погодженням з керівником студент може вибрати будь-який засіб написання роботи. Практика написання робіт показує, що найбільш прийнятним є цілісний засіб.

При використанні кожного засобу можуть застосовуватися різноманітні методи написання окремих частин роботи: синтетичний (індуктивний) або аналітичний (дедуктивний).

При використанні синтетичного (індуктивного) методу створюються дрібні фрагменти роботи, що об'єднуються в більш великі і так далі до створення єдиного тексту.

При використанні аналітичного (дедуктивного) методу тема майбутньої роботи розбивається на завдання, що в свою чергу розбиваються на ідеї, які складаються складатися з ідей більш дрібного рівня тощо. Оскільки тема досліджується шляхом її аналізу, то висловлюються точки зору, згідно яким дедуктивний засіб є основним.

За складеним графіком написання і оформлення роботи, керівник буде контролювати хід її підготовки. Оскільки всяка робота вимагає більше часу, ніж частіше припускає студент, йому слід для себе встановлювати кінцеві терміни виконання заходів з невеликим тимчасовим «зазором» відносно означених в графіці.

На підставі отриманого завдання після укладання графіка написання і оформлення складається план роботи, що відбиває її структуру та логічний зв'язок складових частин.

План дипломної роботи повинен відобразити наявність вступу, основної частини (розділів та підрозділів), розділу з охорони праці, виковку, додатків (за наявності) і списку використаної літератури.

Залежно від характеру теми і наявності фактичного матеріалу в плані можуть домінувати теоретичні або практичні проблеми. Однак в будь-якій роботі повинна бути викладена теорія проблеми, що досліджується, проаналізована практика, обґрунтовані конкретні пропозиції з підвищення ефективності економічної діяльності.

При укладанні плану дипломної роботи необхідно звернути увагу на те, щоб в підрозділах не розглядалися однакові проблеми. Наприклад, в розділі «Урахування операцій з формування прибутку комерційного банку» передбачається три підрозділи: «Урахування прибутків комерційного банку», «Урахування видатків комерційного банку», «Урахування процентних прибутків і видатків». Такий підхід заздалегідь припускає наявність в роботі повторень: в першому і другому параграфі буде розкриватися порядок врахування всіх прибутків і видатків, а в третьому параграфі – окремих видів прибутків і видатків (процентних прибутків і видатків).

В творчій роботі план носить динамічний характер і може наражатися на корегування. Внесення змін в план дипломної роботи вимагає погодження з керівником.

Графік написання і план дипломної роботи є робочими документами, визначальними спільну роботу студента і керівника, і як наслідок, на відміну від листка-завдання до дипломної роботи не додаються. План дипломної роботи є основою для укладання такого структурного елементу дипломної роботи, як «Зміст».