Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 33

Продовження додатка Е

Тема «Аналіз кошторисів бюджетної установи»

Вступ

4

1. Роль та значення кошторисів для бюджетних установ

8

1.1. Організаційні засади та порядок складання кошторисів

бюджетних установ

8

1.2. Склад та структура доходної і видаткової частин кошторису бюджетних установ

15

1.3. Розгляд та затвердження кошторисів бюджетних установ

19

2. Аналіз кошторисів Цюрупинської центральної районної лікарні

39

2.1. Характеристика діяльності та особливості бюджетного

фінансування установи, що досліджується

39

2.2. Аналіз фінансового стану бюджетної установи

39

2.3. Аналіз видатків кошторису бюджетної установи

52

2.4. Аналіз виконання кошторису бюджетної установи

65

3.  Шляхи удосконалення роботи медичних установ

73

3.1. Оптимізація функціонування медичного страхування як шлях виходу з кризи медичних установ

73

3.2. Прогнозування розвитку медичної бюджетної установи

на підставі наявного потенціалу

86

3.3. Планування проекту кошторису бюджетної установи

та визначення його оптимальних показників

93

4. Охорона праці

101

Висновок

113

Перелік використаної літератури

117

Додатки

123