Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 27

В ході доповіді слід використати заздалегідь підготовані ілюстрації. До ілюстрацій необхідно посилатися тільки тоді, коли це вимагається по ходу доповіді, уникаючи безцільної звернення до них. Інколи допускається і інша крайність, коли в доповіді відзначаються таблиці, графіки тощо, а студент на них не посилається.

Після виступу з доповіддю члени ДЕК можуть задати будь-які питання по роботі, уточнити отримані висновки і результати. Питання можуть носити конкретний або загальний характер. Найбільш розповсюджені загальні питання: «Що в роботі виконане особисто Вами?», «В чому практична значущість роботи?», «Які перспективи подальшого розвитку теми дослідження?», «Яка практична значущість наведеної класифікації?» тощо.

Відповіді на питання повинні бути стислими і складатися, як правило, з двох-трьох речень. На питання слід відповідати впевнено і чітко. Слід давати найкоротшу з всіх можливих відповідей і не повторювати фрагменти доповіді.

При відповідях недоцільні до вживання наступні вирази: ми зштовхувались з цим (зіткнення подразумевает конфлікт, краще вживати «торкалися»); вище ми говорили... і як буде показане нижче... (вище і нижче – поняття, що застосовуються до друкованого тексту, але не до виступу; краще вживати раніше ми говорили... і як буде показане пізніше...).

В ході відповідей не слідує вживати слова-паразити «так», «так сказати», «розумієте», «значить», «от», «то саме» тощо. Ці слова не несуть жодного смислового навантаження і даремні, а крім того, їхнє вживання доводить, що студент не впевнений в тому, про що говорить.

Використовуючи відповіді по типу: «Дослідження даної проблеми не входило в поставлені в роботі завдання», «Дана проблема представляється надто цікавої і в подальшій своїй роботі я постараюся визначити шляхи її рішення» або «Завдання щодо рішенням даної проблеми в роботі не ставилося, але аналіз економічної літератури показує, що...», не сліду забувати, що члени екзаменаційної комісії прекрасно розуміють, що така відповідь – отговорка.

Рішення про оцінку дипломної роботи приймається членами екзаменаційної комісії на закритому засіданні, по завершенні якого урочисто оголошуються результати. Також ДЕК може прийняти рішення про рекомендацію окремих студентів до вступу в аспірантуру, видачі «диплому з відзнакою» і нагородження «Золотим знаком ХНЕУ».

Додаток А

Рекомендована тематика дипломних робіт

за змістовними блоками

___________________________________________

ЗМІСТОВНИЙ БЛОК 1:

Фінанси виробничих підприємств, підприємств сфери послуг

та інших прибуткових підприємницьких структур

1.  Амортизаційна політика підприємства та шляхи її удосконалення

2.  Аналіз витрат виробництва та управління ними на підприємстві

3.  Аналіз дебіторської заборгованістю підприємства та управління нею

4.  Аналіз імовірності банкрутства та обґрунтування шляхів виходу підприємства з фінансової кризи

5.  Аналіз кредиторської заборгованістю підприємства та управління нею

6.  Аналіз структура витрат виробництва і шляхи їх зменшення

7.  Аналіз формування та використання фінансових ресурсів підприємства

8.  Аналіз формування та ефективності використання обігових коштів підприємства

9.  Організацій та аналіз операцій підприємства з цінними паперами

10.  Організація валютних операцій підприємства та їх аналіз 

11.  Організація інвестиційної діяльності підприємства та аналіз її ефективності

12.  Організація та аналіз безготівкових розрахунків підприємства

13.  Організація та аналіз ефективності лізингових операцій підприємства

14.  Організація та оцінка ефективності використання форм санації на підприємстві

15.  Організація фінансового планування на підприємстві