Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 28

16.  Оцінка ефективності реструктуризації підприємства

17.  Оцінка фінансових ризиків підприємства та управління ними

18.  Управління власними фінансовими ресурсами підприємства

19.  Управління ліквідністю підприємства

20.  Управління оборотним капіталом підприємства

21.  Управління портфельними інвестиціями підприємства

Продовження додатка А

22.  Управління прибутковістю підприємства

23.  Управління рухом грошових коштів на підприємстві

24.  Управління структурою капіталу підприємства

25.  Управління товарно-матеріальними запасами підприємства

26.  Управління фінансовою безпекою підприємства

27.  Управління фінансовою стійкістю підприємства

28.  Формування інвестиційної стратегії підприємства

29.  Формування фінансової стратегії підприємства

___________________________________________

ЗМІСТОВНИЙ БЛОК 2:

Державні фінанси, місцеві фінанси

й фінанси бюджетних та інших неприбуткових установ

30.  Аналіз видаткової частини місцевого бюджету (…)

31.  Аналіз виконання доходної частини Державного бюджету України органами державного казначейства

32.  Аналіз джерел фінансування та видатків місцевого бюджету (…)

33.  Аналіз кошторисів бюджетної установи

34.  Аналіз місцевого бюджету (…)

35.  Аналіз фінансової звітності бюджетної установи

36.  Аналіз формування доходної частини місцевого бюджету (…)

37.  Організація та аналіз казначейського виконання місцевого бюджету (…) за доходами

38.  Організація та аналіз казначейського виконання місцевого бюджету (…) за доходами за видатками

39.  Організація та аналіз контрольно-ревізійної роботи в бюджетних установах

Примітка:

де вказано (…) потрібно замість фрази «місцевого бюджету» вказати якого саме бюджету: бюджету АРК, обласного бюджету, міського бюджету, бюджету міста, районного бюджету, бюджету району, бюджету селища, бюджету села (без вказування назви конкретної адміністративно-територіальної одиниці, окрім АРК). Наприклад: Аналіз обласного бюджету, Аналіз бюджету села тощо.

___________________________________________

Продовження додатка А

ЗМІСТОВНИЙ БЛОК 3:

Фінанси фінансових, кредитних та інших установ

ринку фінансових послуг

40.  Аналіз джерел формування та засобів збільшення капіталу комерційного банку

41.  Аналіз та управління прибутковістю та ліквідністю комерційного банку

42.  Аналіз фінансових ресурсів комерційного банку та управління ними

43.  Організація страхування підприємницької діяльності

44.  Організація та  аналіз  руху грошових  коштів  населення  в комерційному банку

45.  Організація та аналіз безготівкового розрахунків комерційного банку

46.  Організація валютно-розрахункових операцій комерційного банку

47.  Організація та аналіз емісійно-касової роботи комерційного банку

48.  Організація та аналіз кредитних операцій комерційного банку

49.  Організація та аналіз кредитування населення комерційним банком

50.  Організація та аналіз кредитування підприємницьких структур комерційним банком

51.  Організація лізингових та факторингових операцій  комерційного банку

52.  Організація та аналіз послуг комерційного банку з касового обслуговування населення та підприємницьких структур