Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 29

53.  Організація та аналіз трастових операцій комерційного банку

54.  Організація та оцінка ефективності ломбардного кредитування

55.  Управління кредитними ресурсами комерційного банку

56.  Управління прибутковістю комерційного банку

57.  Управління прибутковістю та ліквідністю страхової компанії

58.  Управління фінансовою стійкістю комерційного банку

59.  Управління фінансовою стійкістю страхової компанії

60.  Управління формуванням власного капіталу комерційного банку

61.  Формування інвестиційної політики комерційного банку

62.  Формування інвестиційної стратегії комерційного банку

Примітка:

Тематика дипломних робіт перезатверджується кожний рік. Тому деякі з наведених тем, зважаючи на зменшення їх актуальності можуть бути скасовані. Також, в свою чергу, можуть бути додані нові, більш актуальні.

Додаток Б

Зразок заяви на затвердження теми дипломної роботи

На тему, що МІСТИТЬСЯ у рекомендованій тематиці

Завідувачу кафедри фінансів

к. е. н., доц. Мартюшевій Л. С.

студента фінансового факультету

5 курсу, 3 групи

Іванова Івана Івановича

З а я в а

Прошу затвердити тему моєї магістерської дипломної роботи – «Організація фінансового планування на підприємстві» та призначати керівником доцента кафедри фінансів, кандидата економічних наук, доцента Кондусову Ларису Федорівну.

/ підпис, дата /

Не заперечую:

/ підпис керівника /

На тему, що НЕ МІСТИТЬСЯ у рекомендованій тематиці

Завідувачу кафедри фінансів

к. е. н., доц. Мартюшевій Л. С.

студента фінансового факультету

5 курсу, 3 групи

Іванова Івана Івановича

З а я в а

Прошу розглянути можливість додаткового внесення до протоколу та затвердити тему моєї магістерської дипломної роботи – «Оцінка ефективності безготівкових розрахунків підприємства через систему «Клієнт – Банк» та призначати керівником професора кафедри фінансів, доктора економічних наук, професора Внукову Наталію Миколаївну.

/ підпис, дата /

Не заперечую:

/ підпис керівника /

Додаток В

Форма бланку листка-завдання до дипломної роботи

Лицева сторона:

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКIВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів

ЗАВДАННЯ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Студент ___ курсу ___ групи ________________________ факультету

Прiзвіще, iм'я, по-батькові _________________________________

_______________________________________________________

1. Тема дипломної роботи _________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

затверджена наказом по університету №_____ від ________________

2. База переддипломної практики: з ____________ по___________

назва підприємства______________________________________

цех, вiддiлення__________________________________________

3. Строк здачi дипломної роботи____________________________

4. Вихiднi данi: а) анотацiя на тему; б) список основної лiтератури;

в) матерiал преддипломної практики.

5. Графiк виконання роботи:

№ з/п

Найменування

роздiлiв роботи

Дата закiнчення