Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 34

Продовження додатка Е

Тема «Аналіз фінансового стану банку»

Вступ

3

1. Теоретичні засади аналізу діяльності комерційного банку

на базі його фінансової звітності

5

1.1. Сутність та зміст фінансової звітності як основного джерела проведення фінансового аналізу в комерційному банку

7

1.2. Предмет, методи та основні аспекти аналізу фінансової

звітності комерційного банку

16

1.3. Сучасний стан банківської системи України та проблеми

її реформування

22

2. Фінансовий аналіз діяльності АТ «Індекс-Банк»

32

2.1. Фінансово-економічна характеристика банку,

що досліджується

32

2.2. Аналіз капіталу, платоспроможності банку та оцінка

його надійності

37

2.3. Аналіз ліквідності комерційного банку

47

2.4. Оцінка ризиків комерційного банку

56

3. Напрямки удосконалення фінансового стану АТ „Індекс-Банк”

3.1. Методика розрахунку дисбалансу активів і пасивів банку

70

3.2. Шляхи мінімізації ризиків кредитного портфеля

75

3.3. Впровадження розміщення банківських ресурсів

за допомогою депозитних сертифікатів та розрахунок економічної ефективності при використанні комп’ютерної техніки в аналізі

фінансової звітності комерційного банку

91

4. Охорона праці

105

Висновок

112

Перелік використаної літератури

114

Додатки

120

Продовження додатка Е

Тема «Управління фінансовою діяльністю страхової компанії»

Вступ

5

1. Теоретичні основи управління та регулювання страхової діяльності

7

1.1. Роль страхових послуг та сутність їх надання

7

1.2. Особливості управління страховою компанією

17

1.3. Порівняння ролі держави в регулюванні та контролі страхової

діяльність в Україні та провідних країнах Заходу

24

2. Аналіз фінансової діяльності АТ "Страхова компанія "Центральна"

37

2.1. Характеристика діяльності та організаційної структури страхової компанії, що досліджується

37

2.2. Аналіз рентабельності страхової компанії

44

2.3. Аналіз показників ділової активності та майнового стану

страхової компанії

47

2.4. Оцінка платоспроможності страхової компанії

55

3. Шляхи вдосконалення фінансової діяльності

АТ "Страхова компанія "Центральна"

60

3.1. Методичні підходи до управління ризиком страхової компанії

60

3.2. Визначення впливу вартості об’єкту страхування

на страхову суму шляхом використання регресійного аналізу

76

3.3. Встановлення залежності страхової суми від вартості об’єкта страхування та прогнозування суми страхових платежів

81

4.  Охорона праці

89

Висновок

97

Перелік використаної літератури

101

Додатки

106