Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 21

Об'єктивність викладу – основна риса роботи, що випливає з прагнення встановити наукову істину. Звідси виникає необхідність використання в тексті робіт вступних слів і словосполучень, що вказують на ступінь вірогідності повідомлення. Завдяки цим словам той або інший факт можна уявити: як цілком вірогідний («звичайно», «зрозуміло», «справді»), як передбачуваний («видно», «треба вважати»), як можливий («можливо», «певно»).

Обов'язковою умовою об'єктивності викладу матеріалу є вказівка на джерело повідомлення, ким висловлена та або інша думка, кому конкретно належить той або інший вираз. У тексті це слід реалізовувати шляхом використання спеціальних вступних слів і словосполучень («за повідомленням», «за відомостями», «на думку», «за даними» тошо).

При розробці матеріалу слід добитися відсутності помилок в орфографії і пунктуації. Необхідно пам'ятати, що не може бути переконливих рекомендацій, неграмотно написаних і недбало виконаних. Створення роботи в електронному вигляді дозволяє уникнути більшості помилок шляхом автоматичної перевірки правопису. Однак перевірка тексту комп'ютером не дозволяє виявити випадки пропуску літер в словах при наборі і деяких інших помилок. Наприклад, якщо при наборі в слові «банки» пропущена літера «н», то ЕОМ не виявить наявність помилки, «прочитавши» слово «баки». Отже, після перевірки тексту на наявність помилок машиною, матеріал повинен бути прочитаний і перевірений ще і автором.

Особливо слід звернути увагу на якість перекладу з російської на українську мову після використання електронних перекладачів. Наприклад, слово «средства» перекладач найчастіше перекладає як «засоби», однак, якщо маються на увазі «основные средства», тоді цей переклад буде правильним (основні засоби), а якщо маються на увазі «оборотные средства» – тоді правильним перекладом буде «кошти» (оборотні кошти). Слово «объём» перекладач найчастіше перекладає як «об'єм», однак, якщо мається на увазі «объём денежных средств», тоді правильним перекладом буде «обсяг» (обсяг грошових коштів), а якщо йдеться про «объём двигателя» – тоді правильним буде «об'єм» (об'єм двигуна). Це же стосується різниці у вживанні таких слів як «застава» і «запорука» в значенні «залог», «прибуток» і «зиск» в значенні «прибыль», «устрій» та «пристрій» у значенні «устройство», і не говорячи вже про різницю між словами «брак» і «шлюб» в значенні «брак» та «розділ» і «роздягнув» в значенні «раздел».

Дипломним роботам притаманні певні стилістичні особливості. При написанні доцільно уявити собі, що необхідно поділитися наявною інформацією і знаннями з людьми, що цією інформацією не володіють. Тому якостями, визначальними стиль роботи, повинні є точність, ясність і короткість.

Смислова точність – уміння передавати інформацію за допомогою слів. Невірно вибране слово може істотно викривити смисл написаного, дати можливість двоякого тлумачення. Особливо ускладнює сприймання інформації використання мудреной книжної лексики і зловживання іноземними словами, що дублюють українські (російськи) і, завдяки цьому, неоправданно ускладнюють текст. Зловживання іноземними словами відбувається найчастіше як прикриття невпевненості в своїх знаннях. Наприклад, слово «ембосувати» можна замінити «видавлювати», слово «детермінувати» – «визначати», слово «емітувати» – «випускати» тощо.

Слова слід вживати точно, у відповідності з їхнім значенням, щоб не з'явилося фраз типу: «Більша половина авізо залишилася невідправленої», «Лічильник банкнот озброєний збільшувальним склом». Очевидно, що половина не може бути більшою або меншої, а лічильник не може озброюватися ні чим взагалі. Інформацію слід викласти, наприклад, наступним чином: «Половина (або більша частка) авізо залишилася невідправленою», «На лічильнику банкнот встановлене збільшувальне скло».

Необхідно правильно використати синоніми, не порушуючи точності передачі інформації. Синоніми потрібні в роботі для того, щоб уникнути повторень. Але синонімічні слова мають, окрім схожості, і відмінності. Термінів-синонімів в одному висловлюванні бути не повинно. Не слід в одному реченні вживати, наприклад, такі терміни, як «гроші» і «грошові знаки».