Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 45

- дія пилоподібних частинок на органи дихання робітників;

- травмування робітників частинами інструментів для складання, які обертаються;

- ураження робітників електричним струмом внаслідок відсутності, або несправності заземлення устаткування.

Підйомне обладнання: домкрати, підйомники.

-  при підйомних роботах можливий падіння автомобіля;

-  при транспортуванні вузлів можливе їх падіння або опрокидування;

-  зачеплення рук вантажозахватами та лапами підйомника;

-  ураження електрострумом при роботі з вантажопідіймальними механізмами;

-  захламленість робочих місць і неправильне розташування виробничого обладнання, що призводить до зустрічних і перехресних вантажопотоків;

-  порушення правил експлуатації і ремонту вантажопідіймальних механізмів.

8.2. Заходи по створенню нормальних та нешкідливих санітарно-гігієнічних умов праці на дільниці

Аналіз даних, отриманих у ВАТ “Кіровоград-Авто” СТО-1 показав, що санітарні норми у цехах і на дільниці дотримуються згідно НАОП14.40-1.01.90.

Площа під будівлю цеху має уклон, який забезпечує стік атмосферних і талих вод.

На дільниці є спеціальні фонтанчики для питних потреб і виконання виробничих процесів, що забезпечуються водопровідною мережею.

З метою виконання основних вимог по підтриманню мікроклімату у виробничих приміщеннях і в зонах робочих місць: в цеху на дільниці використовується центральне опалення для підтримання температури повітря робочої зони в межах, що забезпечують нормальні умови праці у відповідності з ГОСТ 12.1.005-88 – 18 0С, за рахунок опалення і вентиляції для зимових умов, в літній час підтримується температура 20…22 0С за допомогою припливно-витяжної вентиляції по ГОСТ 12.2.009-80. Відносна вологість не більше 70%, швидкість руху повітря не більше 0,3 м/с.

Обладнання, що потребує місцевої вентиляції обладнано місцевим відсосом.

Для контролю температури у приміщенні цеху на видному місці на відстані 15 м від воріт у вхідних дверей встановлені термометри.

Регулярно у встановлені строки проводиться медичний огляд робочих.

На дільниці присутнє природне і штучне освітлення (СНіП ІІ-4-79) комбіноване. Дільниця освітлюється газорозрядними неоновими лампами ДРЛ зі світловіддачею 120…140 лк/вт. Розряд зорових робіт – ІІ, КЕО – 3%.

У відповідності с ГОСТ 12.1.003-83 при проектуванні цеху, дільниці, а також при організації робочих місць прийняті необхідні міри по зниженню шуму.

Звукоізоляція джерел шуму виконується кожухами і капотами з накладанням на них звукопоглинаючих матеріалів (поліуретан, пластик, войлок).

Робочі дільниці мають спецодяг у відповідності з ГОСТ 12.4.015-78.

7.3. Заходи по забезпеченню безпечних умов праці на дільниці

Аналіз виробничої діяльності дільниці показує, що рівень забезпечення умов праці відповідає вимогам ГОСТ 12.3.005-75.

-  робітники дільниці у повному обсязі забезпечені спецодягом у відповідності з ГОСТ 12.4.011-89;

-  все обладнання дільниці оснащено струмоприймачами і заземлено (контур). Загальний опір розтікання струму не перевищує 4 Ом. Рубильники оснащені захисними кожухами. Плавкі запобіжники встановлені в захисних шафах. Неізольовані струмоведучі частини електродроту огороджені. Відстань між струмоведучими частинами і огородженням не менше 0,6 м;

-  проводиться періодична перевірка контуру заземлення і опору ізоляції;

-  виконана перевірка заземлення і занулення електроустановок відповідно ГОСТ 12.2.007-1-75 та ГОСТ 12.1.030-81;

-  здійснена установка вимикачів і плавких запобіжників;

-  забезпечена неможливість випадкового дотикання до струмоведучих частин, котрі захищені завдяки ізоляції і розташовані в недоступних місцях з використанням запобіжних і загороджувальних пристосувань;

При транспортуванні вузлів і агрегатів дотримуються наступні міри безпеки по ГОСТ 12.3.006-80 “Роботи по транспортуванню вантажів”:

-  кількість і габарити вантажів не перевищують відповідно вантажопід’ємність і габарити транспортних засобів;