Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 44

Тоді собівартість однієї нормованої людино-години буде дорівнювати:

. за умови, що капітальні вкладення у обладнання дільниці відбуваються протягом одного року.

7.5. Розрахунок річного економічного ефекту від впровадження конструкторських розробок

Запропонована конструкція стенду дозволяє з високим ступенем точності визначити технічний стан амортизаторів легкових автомобілів та на основі цього дати заключення про можливість їх подальшої експлуатації або заміни, що виключає можливість вибракування працездатних амортизаторів.

За матеріалами переддипломної практики відсоток амотризаторів, які вибраковуються та заміняються новими, але знаходяться в працездатному стані складає 15 штук на кожні 100 замінених.

При середній вартості одного амортизатора , та загальній кількості амортизаторів, які підлягають діагностуванню та випробуванню на стенді протягом року  річна економія складе:

Визначення строку окупності запропонованої, виготовленої та впровадженої конструкції стенду для діагностування та випробування амортизаторів легкових автомобілів проводимо за формулою:

; .


8. Охорона праці

Охороні праці на підприємстві приділяється багато уваги. Керівництво роботою по охороні праці у ВАТ “Кіровоград-Авто” покладено на головного інженера з безпеки дорожнього руху та охорони праці.

На підприємстві розроблена система управління охороною праці, яка включає наступні заходи:

- облік та аналіз стану праці;

- контроль за станом охорони праці;

- стимулювання високого рівня охорони праці;

- виховання та укріплення трудової дисципліни;

- підведення підсумків роботи.

Задача керівництва охороною праці вирішується наступним чином:

- організація професіонального підбору, навчання працівників, пропаганда по охороні праці проводиться по ДНАОП 0.00 - 4.21 – 93;

- забезпечення безпеки виробничого обладнання у відповідності з ДОСТ 12.2003 - 91 та ДОСТ 12.2013.0 – 91;

- забезпечення безпеки виробничих процесів згідно Положення про профілактичне обслуговування та ремонт рухомого составу автотранспорту;

- забезпечення нормативних санітарно-технічних вимог , згідно ОНТП 01 – 91;

- удосконалення організації обслуговування робочих постів, раціоналізація приймання та методів праці на основі аналізу даних атестації та паспортизації робочих місць з урахуванням вимог ДОСТ 12.1.003-83, ДОСТ 12.1.005-88;

-  нормування санітарно-побутового забезпечення, техніки безпеки та протипожежних засобів наводяться у відповідних підрозділах.


8.1. Характеристика дільниці

У відповідності зі складом і кількістю шкідливостей, які виділяються в умовах технологічного процесу виробництва, санітарним нормам СНіП-ІІ-20-80, дільниця, що проектується, відноситься до ІV класу.

Ширину санітарно-захисної зони приймаємо у відповідності з СНіП-ІІ-2-80 складає 50 м, тобто територія між виробничими приміщеннями, будівлями культурно-побутового призначення і житловим масивом.

Територія санітарно-захисної зони благоустроєна і озеленена.

Згідно СНіП-ІІ-2-80 у цеху знаходяться наступні дільниці по катергорії пожежної вогнестійкості: категорія А – дільниця фарбування і сушіння; Г – усі останні дільниці і склади, до яких відноситься і дільниця по ТО та ПР трансмісії автомобілів.

Будівля виконана з цегли і має цегляні перегородки між дільницями з часом займання відповідно 2,5 та 0,5 години і дозволяє віднести його до ІІ ступеня вогнестійкості.

Дільниця обладнана наступним технологічним обладнанням, використання якого може призвести до появи шкідливих і небезпечних факторів щодо життя та травмування робітників, задіяних у проведенні технологічних процесів ТО та ПР автомобілів: підйомне обладнання, верстатне обладнання тощо.

Аналіз шкідливих і небезпечних факторів, які мають місце при проведенні робіт на дільниці, що проектується, дозволив визначити наступні основні шкідливості і небезпечності, що викликані технологічними процесами, устаткуванням, інструментом тощо:

- дія шумового навантаження на слухові органи робітників;