Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 50

При температурі нижче 5 0С хімічна реакція між між цими дегазуючими речовинами і ОР протікає дуже повільно і строки знезараження значно затягуються. Норма витрати дегазуючих речовин при розсіванні на території  зараженій ОР типу іпріт складає 0,4…0,5 кг/м2, а при зараженні в’язкими рецентурами збільшується у два рази. З допомогою сухих дегазуючих речовин і водних суспензій можна здійснити тільки поверхневу дегазацію. При дегазації сухе хлорне вапно ДТС ГК, розсіяні на території, змочують водою із розрахунку 1 л/м2. Якщо немає хлорного вапна і ДТС ГК, то територію і дороги з твердим покриттям дегазують місцевими матеріалами: гашеним вапном, сухою премеленою глиною, торф’яною крошкою, золою горючих сланців із розрахунку 1,5…2,0 кг/м2, які змочують водою і перетирають щітками або мітлами, після чого використані матеріали знищують і змивають.

Для дегазації місцевості зараженої ОР типу зарин, можна використовувати рідкі виробничі відходи що вміщують 10% речовин з луговими властивостями. В цьому випадку заражені поверхні поливають цими відходами із розрахунку 1,0…1,5 л на 1 м2.

Загальний комплекс заходів по підготовці, проведенню робіт по по дезактивації. Дегазації і дезинфекції території, окремих ділянок, проїздів або проходів визначається умовами обстановки, наявністю сил засобів і часу для виконання робіт. Звичайно рекомендують придержуватися слідуючої загальної схеми послідовного проведення окремих етапів, заходів по знезараженню.

1.  Оцінюють обставини і визначають об’єм необхідних робіт по дезактивації, дегазації або дезинфекції на основі даних розвідки про характер, особливості і розмір районів зараження.

2.  Встановлюють послідовність виконання робіт і вибирають способи знезараження на основі обліку місцевих умов, наявність сил і засобів, а також необхідності забезпечення першочергового проведення рятувальних, аварійно-відновлювальних робіт, пов’язаних з підтриманням нормальної життєдіяльності найбільш важливих підприємств і установ.

3.  Визначають необхідність в силах і засобах, а також час, що необхідний для виконання наміченого об'єму робіт в цілому і по окремих ділянках та етапах. Для цього проводять конкретні розрахунки, що основані на обліку площ територій або проїзду, що підлягають знезараженню, способу обробки, витрата матеріалів, речовин і води по встановленим нормам, продуктивність машин і пристроїв, необхідної робочої сили для обслуговування техніки і виконання допоміжних робіт, відпочинку і змінності робочої сили особистого складу, важкості виконання робіт, періоду року, доби, а також метеорологічних та інших умов.

4.  На основі оцінки умов і всіх додаткових розрахунків готують загальний план (рішення) організації і забезпечення робіт по знезараженню об’єкту, який затверджується начальником ЦО об’єкту.

Крім перелічених мір один з найважливіших елементів забезпечення всіх етапів робіт по знезараженню – організація надійного керування працюючими підрозділами (загальне керівництво відділення відповідальних виконавців на окремих ділянках, підпорядкованість, забезпечення зв’язком, порядок донесень про виконання роботи та інш.).

Прийоми і правила використання машин і техніки при знезараженні території визначається характером і умовами робіт.


Висновки

У даній магістерській роботі проведено розрахунки періодичності проведення технічних дій по всім видам ТО та КР автомобілів, які будуть обслуговуватися на СТО-1 ВАТ “Кіровоград-Авто” протягом 2005 року, що дало змогу визначитися із необхідністю запровадження певних заходів з метою підвищення ефективності роботи підприємства.

Аналіз якісного та кількісного складу автомобілів, умови виконання робочого процесу виявили необхідність реорганізації технологічного процесу обслуговування та ремонту ходових частин на підприємстві.

Проведені проектні та перевірочні розрахунки дозволили визначитися із оптимальними розмірами дільниці по ТО і ремонту ходових частин, розробити технологічний процес технічного обслуговування та ПР цих систем, розрахувати та підібрати необхідне технологічне обладнання та визначити капітальні вкладення, потрібні для організації технологічного процесу дільниці.