Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 3

В той же час розвиток авто сервісних підприємств є обов'язковою умовою ефективності торгівлі на внутрішніх ринках країни і головним фактором фінансового успіху в цій роботі. Інтенсивне обслуговування автомобілів після продажу в Японії, Франції, Великобританії, США та в інших країнах підтверджує, що сервісне обслуговування є важливою статтею прибутків і основним критерієм розвитку бізнесу на зовнішньому ринку.

Як свідчить досвід країн Європи підвищення якості послуг забезпечується стрункою системою управління виробництвом, яка базується на загальних законах управління, системному підході, організаційних принципах концентрації, спеціалізації і кооперування, а також оптимізації виробничих процесів, які забезпечують фінансовий успіх і ефективне функціонування виробництва.

Незважаючи на високі темпи автомобілізації країни, рівень виробничих послуг залишається незадовільним, якість обслуговування і ремонту, а також ціни на виконання визначених видів послуг не завжди задовольняють споживачів, не працюють у повній мірі інформаційні системи матеріально-технічного і рекламного забезпечення.

У зв'язку із загостренням конкуренції на ринку транспортних послуг проблема зниження витрат на технічну підготовку рухомого складу набула особливої гостроти. Величина вказаних витрат багато в чому залежить від рівня розвитку підприємств автосервісу, форм організації і управління, оснащеності підприємств технологічним обладнанням, укомплектованості персоналом в залежності від видів і об'ємів робіт та інших факторів, що забезпечують конкурентну здатність комерційних послуг. Низька якість послуг і висока ціна за виконану роботу свідчить про наявність негативних тенденцій у розвитку сучасної системи авто сервісного обслуговування і, як правило, не задовольняє потреб споживачів послуг, особливо індивідуальних власників легкових транспортних засобів.

Одним із ефективних напрямків розвитку АСП є забезпечення якості послуг на основі оптимізації виробничих процесів. Комплексний підхід, який базується на глибокому аналізі виконуваних операцій і оптимізації виробничих процесів, дозволяє виробити науково-практичні рекомендації для вирішення проблеми підвищення ефективності підприємств автосервісу та інтеграції якості в бізнес-систему.


1. Загальний розділ

1.1.  Характеристика ВАТ “Полтава-Авто”

Відкрите акціонерне товариство "Полтава-Авто" знаходиться за адресою: Україна, 25011, м. Полтава, вул. Великотирновска 1. Акціонерне товариство відкритого типу, акції якого можуть розповсюджуватись шляхом відкритої підписки чи продажу у встановленому порядку.

ВАТ "Полтава-Авто" – одне з провідних в Полтавській області щодо надання послуг з обслуговування і ремонту автомобільного парку.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, розвитку інфраструктури автосервісу, надання послуг, науково-технічного і матеріально-технічного забезпечення виробництва в сфері технічного обслуговування транспортних засобів,  торгівлі та здійснення іншої діяльності.

Предметом діяльності ВАТ "Полтава-Авто" є:

·  надання послуг по технічному обслуговуванню, ремонту і діагностиці транспортних засобів;

·  діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів та номерних агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;

·  торгівельна діяльність щодо реалізації (торгівлі) транспортних засобів та номерних агрегатів, що не підлягають реєстрації в органах МВС, а також обладнання автомобілів, запасних частин, авто обладунків та ін.


·  страхова діяльність, зокрема щодо страхування транспортних  засобів;

·  надання послуг по зберіганню та переробці автомобілів;

·  виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;

·  виготовлення і реалізація хімічних речовин;

·  діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття професійної освіти, підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації робітників, спеціалістів різних рівнів кваліфікації, в тому числі на посередницьких засадах;